kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut / Yhteiskunta

 

Kierto10 – 10 näkökulmaa kiertotalouteen

  Päivi Alapartanen (toim.)
  Liiketoiminta ja yrittäjyys 10/2021 • 108 s. • Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-400-0 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu pdf-tiedostona
   
  Kierto10 -hankkeen tavoitteena oli ilmastopäästöjen vähentäminen kuluttajien kulutus- ja kierrätysvalintoihin vaikuttamalla. Tavoitteena oli myös lisätä alueella sijaitsevien yritysten tietoisuutta uusista kiertotalouteen liittyvistä liiketoimintaekosysteemeistä ja ymmärrystä muuttuvista kuluttaja-arvoista.

Hankkeen toimenpiteillä pyrittiin vahvistamaan osallistavan kiertotalouden ja kokeilukulttuurin juurtumista osaksi arkipäivän toimintaa luoden pohjaa uusille kokeiluille. Kokeilujen merkitys kiertotaloudessa on tärkeässä roolissa, koska ne auttavat kehittämään uutta, mutta myös ymmärtämään aihetta paremmin. Tämän vuoksi myös Kierto10 -hankkeessa keskityttiin pieniin kokeiluihin ja ratkaisuihin.