kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut / Yhteiskunta

 

CAF2020-itsearviointi Lapin AMKissa

  Merja Forest & Helena Kangastie
  Yhteiskunta 5/2020 • 39 s. • Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-377-5 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu pdf-tiedostona
   
  Ammattikorkeakoululain mukaan kukin ammattikorkeakoulu vastaa järjestämänsä koulutuksen ja muun toiminnan laatutasosta ja jatkuvasta kehittämisestä. Toiminta ja laatujärjestelmä on myös arvioitava ulkopuolisen tahon toimesta säännöllisesti. Lapin ammattikorkeakoulu arvioi toimintatapojaan ja tuloksiaan suunnitelmallisesti itse määräajoin eri menetelmiä käyttäen ulkopuolisten arviointien lisäksi. Prosessien ja toimintatapojen toimivuutta arvioidaan sisäisin auditoinnein ja katselmoinnein vuosisuunnitelman mukaisesti. Koko laatujärjestelmän toimivuutta arvioidaan vuosittain johdon katselmuksessa, henkilöstökokemusta ja johtamista sekä riskienhallintaa arvioidaan myös määräajoin.

Lapin AMKin laatujärjestelmä pohjautuu CAF-malliin, mikä mahdollistaa toiminnan ja tulosten välisten syy–seuraus-suhteiden hahmottamisen. CAF-mallin mukainen toimintatapojen ja tulosten kokonaisvaltainen itsearviointi toteutetaan noin kolmen vuoden välein. Arvioinnin tuotoksena tunnistetaan AMKin vahvuudet ja kehittämiskohteet. Tässä julkaisussa kuvaamme lokakuussa 2020 toteutettua CAF-itsearviointia.

Julkaisu on tarkoitettu erityisesti Lapin AMKin korkeakouluyhteisölle sekä kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita korkeakoulutuksen laadusta ja CAF-itsearviointimallin soveltamisesta korkeakoulussa.