kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut / Yhteiskunta

 

Älykästä avoimuutta Lapin ammattikorkeakoulussa osa 1

  Kangastie Helena (toim.)
  Yhteiskunta 11/2020 • 110 s. • Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-355-3 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu pdf-tiedostona
   
  Tiedon avaaminen kaikkien ulottuville ja vapaaseen käyttöön on eräs keino edistää tieteen ja tutkimuksen vaikuttavuutta yhteiskunnassa.

Korkeakoulujenkin tulee pyrkiä toiminnassaan kohti avoimuutta ja ulospäin suuntautuneisuutta. Avoimuus on tieteen ja tutkimuksen keskeinen periaate, joka tähtää tutkimustulosten laajempaan läpinäkyvyyteen, toistettavuuteen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Avoimuutta korostetaan myös oppimisessa ja sen perustana on tiedon jakaminen ja oppimisen mahdollistuminen tasavertaisesti ja rajat ylittävästi.

Tällä julkaisulla tehdään näkyväksi avointa toimintakulttuuria, avointa yhteistyötä, avointa tietoa, ja avoimuuden osaamisen kehittämistä. Julkaisu on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita korkeakoulujen avoimuudesta ja erityisesti niille, ketkä ovat kiinnostuneita ammattikorkeakoulun vaikuttavuudesta, toiminnasta ja tuloksista.