kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut / Yhteiskunta

 

OVET – Osallistamisella hyvinvointia ja tuottavuutta työelämään

  Sirkka Saranki-Rantakokko, Piia Kilpimaa & Tuulikki Keskitalo (toim.)
  Opetus ja oppiminen 17/2019 • 62s. • Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-310-2 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu pdf-tiedostona
   
  Tämä kirja kuvaa OVET-hankkeen toimintaa ja tuloksia. Hankkeen tavoite oli mikro- ja pk-yritysten henkilöstön työhyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen ja niitä käsi¬telleiden hyvien käytäntöjen jäsentäminen toimintamalliksi. Hankkeen tulosten mukaan työyhteisöjen osallistamisessa on tärkeä, että käsiteltävät aiheet vastaavat yrityksen ja sen henkilöstön tarpeisiin. Oleellista on myös, että yrityksen edustajat ja asiantuntijat paneutuvat yhdessä osallistamiseen. Yhtenäisen kokonaiskuvan rakentamista edesauttaa, kun käytetään dialogisuutta, vuorovaikutusta ja näyttöön perustuvaa tietoa. Vahva käytäntö- ja työelämäyhteys sekä osallistujien vastavuoroisuus kannustavat oppivan yhteisön ja verkoston kehittymistä. Kirjasta saa tietoa myös OVET- hankkeessa käytetyistä osallistavista menetelmistä. Monet niistä sopivat yritysten arkiseen käyttöön. Kirjan tarkoitus on olla käytännönläheinen ja sopia siten luettavaksi niin yrittäjille, kouluttajille kuin laajemminkin kehittämistyöstä kiinnostuneille.

OVET-hanke toteutettiin Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) tuella, Lapin ammattikorkeakoulun, Lapin yliopiston ja Kajaanin ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Julkaisun kirjoittajat ovat toimineet hankkeessa asiantuntijoina ja yritysohjaajina.

www.ovetkasvuun.fi