kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut / Yhteiskunta

 

Kestävä rakentaminen -klusteri

  Niko Pernu (toim.)
  Tekniikka ja teollisuus 7/2018 • 38 s. • Nidottu, Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-224-2 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu pdf-tiedostona
   
  Kestävä rakentaminen -klusterin artikkelikokoelma on toteutettu Arktisen kestävän rakentamisen verkosto -esiselvityshankkeessa, joka toteutettiin Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamana kehityshankkeena. Hankkeessa oli mukana Digipolis Oy.

Hanke käynnistyi elokuussa 2016 ja päättyi helmikuussa 2018. Hankkeen pääasiallisena tavoitteena oli mahdollistaa kestävää rakentamista tukevan toiminnan yhteistyömuoto Lapin alueella sekä kyetä tunnistamaan kestävälle rakentamisen lainalaisuudet sekä ennakoida alaa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Hankkeen tavoitteena oli määritellä toiminnalle viitekehys, toteuttaa verkoston osapuolille tarvekartoitus, tarkastella verkoston digitalisten alustojen käyttöä, määritellä verkostolle toimintamalli sekä pilotoida yhteistoiminnan mahdollisuuksia.Esiselvityshankkeessa havaittiin, että selkeä tarve kestävän rakentamisen verkostolle ja osaamiselle on olemassa.

Kestävä kehitys on suuri haaste kiinteistö- ja rakennusalalle, mutta sen hallinta tuo alueen toimijoille huomattavia mahdollisuuksia niin kotimaisilla kuin globaaleilla markkinoilla. Esiselvityksessä kerättyjen tulosten pohjalta syntyi Lapissa toimiva kestävä rakentaminen –klusteri. Yhteistoiminnan pilotoinnissa testattiin verkoston toimintamallin ja tavoitteiden toteutumista. Pilotoinnin kokemukset rohkaisevat jatkamaan klusterin toimintaa ja kestävän rakentamisen edistämistä.