kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut / Yhteiskunta

 

Suomen kaivostoiminnan toimialakatsaus 2017

  Jouko Karinen, Antti Peronius, Rauno Toppila
  Tekniikka ja teollisuus 4/2018 • 99 s. • Nidottu, Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-220-4 (nid.) • ISSN 2489-2629 (painettu) ∙ ISBN 978-952-316-219-8 (pdf) • ISSN 2489-2637 (verkkojulkaisu)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu pdf-tiedostona
   
  Tämä raportti sisältää perustiedot Suomessa toimivista kaivoksista ja meneillään olevista kaivoshankkeista, sekä kaivosprosesseista, kaivoksissa tarvittavasta tekniikasta ja tukitoiminnoista. Geologi Antti Peronius on luonut katsauksen Suomessa tapahtuvaan pienkaivostoimintaan ja kullankaivuuseen. Raportissa tarkastellaan myös kaivostoiminnan lainsäädäntöä ja kaivostoiminnan ympäristövaikutuksia.

Tämä raportti on päivitetty versio Suomen kaivostoiminnan toimialakatsaus 2012-julkaisusta, joka julkaistiin vuonna 2013. Raportti on tehty osana Arctic Smart Mining Cluster (AMIC)-hanketta. Hankkeen tavoitteina on luoda Lapin ja Pohjois-Karjalan alueille yhteistyöverkosto ja kaivannaisalan klusteri, verkostoida kaivannaisalan toimijoita sekä lisätä kaivannaisalan tunnettavuutta ja yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä. Hanke on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama.