kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut / Yhteiskunta

 

Lappilaisnaisten näkökulmia naisjohtajuudesta

  Katariina Pirttimaa & Susanne Tikkala
  Liiketoiminta ja yrittäjyys 20/2017 • 67 s. • Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-195-5 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu pdf-tiedostona
   
  Tämän julkaisun aiheena on lappilaisnaisten mielikuvat naisjohtajuudesta ja se perustuu kahden liiketalouden tradenomiopiskelijan (Katariina Pirttimaa ja Susanne Tikkala) opinnäytetyöhön. Tekijöiden toteuttaman haastattelututkimuksen tulosten mukaan ihmisen persoona vaikuttaa eniten uralla etenemiseen ja johtajuuteen, ei niinkään sukupuoli tai muut tekijät.

Tutkimus toteutettiin hakemalla vastauksia seuraaviin aiheisiin: millainen mielikuva naisjohtajista on, mitkä tekijät omassa persoonassa ovat vaikuttaneet naisjohtajana toimimiseen ja onko mielikuvilla vaikutusta naisten uralla etenemiseen. Tutkimus koostuu kahdesta osasta. Toinen toteutettiin liiketalouden opiskelijoille suunnattuna case-tutkimuksena, jossa selvitettiin mielikuvia naisjohtajuudesta. Toisessa haasteltiin lappilaisia naisjohtajia johtajana toimimisesta ja heille näin muodostuneista naisjohtajien mielikuvista. Tutkimus antaa ajankohtaista tietoa Lapin ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelijoiden ja lappilaisten naisjohtajien suhtautumisesta naisjohtajuuteen.