kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut / Yhteiskunta

 

Tutkimus sosionomi (ylempi AMK) -tutkinnon suorittaneiden koulutus- ja työmarkkina-asemasta

  Leena Viinamäki & Anneli Pohjola
  Yhteiskunta 1/2016 • 145 s. • Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-157-3 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu pdf-tiedostona
   
  Osallistumme tutkimuksellamme ylempien ammattikorkeakoulututkintojen koulutus- ja työmarkkina-asemasta ajankohtaiseen keskusteluun sosiaalialan koulutuksen osaamisen tuottamasta työnjaosta alan tehtävärakenteessa. Työnjakojen toimiva määrittely on tarpeen alan lainsäädännön ja palvelurakenteen uudistuessa. Sekä uusi sosiaalihuoltolaki (2014) että sosiaalialan ammatillisen toiminnan vastuita täsmentävä ammattihenkilölaki (2015) asettavat uusia, aikaisempaa suurempia vaatimuksia alan palveluille ja samalla niissä tarvittavalle osaamiselle. Lisäksi tulossa oleva sote-uudistus merkitsee koko sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän merkittävää muutosta, jossa erityisesti sosiaalialan on asemoiduttava uudella, entistä selkeämmällä tavalla.

Uudistuvassa palvelurakenteessa tavoite tulisi suunnata toimintojen kehittämiseen, uusiin toimintatapoihin ja muuttuviin ammatillisiin tehtäviin, jotka rakentuvat uudenlaisille osaamisen painopisteille, työnjaoille ja tehtävärakenteille sekä kasvavalle yhteistyölle. Kysymys on samalla uudistuvan sosiaalialan palvelurakenteen luomisesta, sosiaalisen toiminta-alueen profiloitumisesta ja sen osaamisen vahvistamisesta. Toivomme tutkimuksellamme olevan käyttöarvoa sosiaalialan toimijoiden keskuudessa heidän pohtiessaan sosiaalisen paikkaa ja markkina-arvoa suomalaisessa hyvinvointipalvelujärjestelmässä.

Julkaisumme Tutkimus sosionomi (ylempi AMK) -tutkinnon suorittaneiden koulutus- ja työmarkkina-asemasta on Sociopolis-tutkimuksia 1. Se on Lapin ammattikorkeakoulun, Lapin yliopiston ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Posken Sociopolis -yhteistyörakenteen ensimmäinen tutkimusjulkaisu. Sociopolis on Lapin korkeakoulukonsernin osaamiskeskittymä, joka tekee yhteistyötä sosiaalialan korkeakoulujen, osaamiskeskuksen, käytännön toimijoiden ja asiakkaiden kanssa. Sociopolis palvelee sosiaalialan ammattilaisia ja opiskelijoita, jotta alan koulutus ja tiedontuotanto vahvistuvat ja tutkittu tieto sosiaalityön ilmiöistä, asiakkaista, menetelmistä ja vaikuttavuudesta lisääntyy.

Pohjoisimpana Suomessa voi opiskella Lapissa sosiaalialaa ylemmällä korkeakoulututkintotasolla sekä yliopistossa että ammattikorkeakoulussa. Sosiaalityötä on voinut opiskella yliopistossa vuodesta 1982 alkaen. Sosionomi (ylempi AMK) -tutkintoa on voinut suorittaa ammattikorkeakoulussa tammikuusta 2003 alkaen – viimeisin eli 8. vuosikurssi aloitti opiskelunsa syksyllä 2015.