kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut / Yhteiskunta

 

Verkostomainen osaamisen kehittämisen toimintamalli tulevaisuuden sotelle

  Leila Karjalainen, Rea Räisänen & Sirkka Saranki-Rantakokko
  Hyvinvointi ja kulttuuri 17/2016 • 42 s. • Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-146-7 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu pdf-tiedostona
   
  Lapin sairaanhoitopiirin alueen kunnissa terveydenhuollon ammattilaisten osaamisen kehittäminen on nähty tärkeänä asiana. Alueen toimijat ovat yhteistyössä koonneet tietoa ammattilaisten osaamisesta ja hyödyntäneet tätä tietoa yhtenä osana palvelujen kehittämistä ja koulutusten suunnittelua. Osaamisen määrittely, arviointi ja tiedon yhteinen hyödyntäminen ovat toimineet keskeisinä yhteistyön kulmakivinä. Yhteistyön edistämiseksi entisestään valmisteltiin yhteinen hanke, jonka tavoitteeksi asetettiin osaamisen kehittämisen toimintamallin luominen tulevaan sote-organisaatioon. Mallia rakennettiin yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon esimiesten ja koulutusorganisaatioiden kesken. Hankkeen tuloksena syntyi verkostomainen osaamisen kehittämisen toimintamalli. Toimintamallissa verkostoyhteistyötä ohjaavia periaatteita ovat osallistava toimintatapa, yhtenäiset käytännöt ja verkoston käytössä oleva avoin tieto. Tässä selvitystyössä kuvataan kehittämistyön taustat, toteutuminen ja työn tuloksena syntynyt verkostomainen osaamisen kehittämisen toimintamalli sosiaali- ja terveysalalle.