kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut / Yhteiskunta

 

Kaivosteollisuuden sosiaalis-taloudelliset haasteet Barentsin alueella

  Leena Viinamäki (toim.)
  Yhteiskunta 17/2015 • 75 s. • Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-097-2 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu pdf-tiedostona
   
  MineHealth -projekti (2012–2014) on osittain rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston (Kolarctic ENPI CBC) toimesta ja osittain kansallisesti. Tutkimuksen piirissä olevat kaivokset ovat Suomen Sodankylässä Kevitsa Mining Oy, Norjan Altassa Stjernoy Sibelco, Venäjän Kirovskissa Pho-sagro-Apatit ja Ruotsin Bolidenissa Aitik Boliden. Projektin yhteistyökumppaneita ovat Umeå University, Northwest Public Health Research Center Kirovsk, Oulun työterveyslaitos, University Hospital of North Norway Tromso, Lapin AMK, Norut Alta ja Sintef Nord.

MineHealth -projekti työpaketin 4 sosiaalis-taloudellisessa tutkimusosakokonaisuudessa on hyödynnetty triangulatiivista tapaustutkimuksen metodologiaa. Triangulatiivinen tutkimusasetelma koostuu makrotason tiedoista (tilastot), mesotason tiedoista (avaininformattihaastattelut) ja mikrotason tiedoista (kysely). Tutkimusryhmä on kerännyt tilastotietoa keskeisistä taloudellisista ja sosiaalisista indikaattoreista, on haastatellut keskeisiä tietolähteitä ja tehnyt kyselytutkimuksen kaivostyöntekijöille tiedonkeruusuunnitelman mukaisesti.

Tutkijaryhmä toivoo raportilla olevan käyttöarvoa Barentsin alueen viranomaisille, poliitikoille ja kansalaisille heidän pohtiessaan eri yhteyksissä edustamansa alueen yhteisöihin kohdistuvia kaivosteollisuuden sosiaalis-taloudellisia vaikutuksia.