kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut / Yhteiskunta
Etäpeliä ikääntyville – EPI -esiselvityshanke raportin kansikuva
 

Etäpeliä ikääntyville – EPI -esiselvityshanke

  Sari Arolaakso-Ahola & Janne Hirvonen & Pirjo Könni (toim.)
  Hyvinvointi ja kulttuuri 24/2014 • 70 s. • Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-051-4 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu pdf-tiedostona
   
  Suhtautuminen digitaalisten pelien sisältöihin on muuttunut. Aikaisemmin digitaalisiin peleihin on suhtauduttu epäilevästi ja pelien haitalliset vaikutukset ovat korostuneet. Tutkimuksilla on voitu osoittaa, että peleillä on myös terveyttä edistäviä vaikutuksia. Terveydenhuollossa painopiste siirtyy yhä enemmän ennaltaehkäisevään toimintaan ja omahoito korostuu. Pelit ovat yleistymässä myös terveydenedistämisessä ja opetuksessa.

Etäpeli ikääntyville - EPI -esiselvityshanke on Lapin liiton rahoittama ja Lapin ammattikorkeakoulun toteuttama esiselvityshanke, jossa selvitettiin miten pelinomaisilla liikuntapalveluilla voidaan edistää ikääntyvien toimintakykyä ja sosiaalista aktiivisuutta. Perinteisesti pelit on mielletty ainoastaan nuoria kiinnostavaksi ja sopivaksi ajanvietteeksi, mutta hankkeesta saatujen kokemusten perusteella myös ikääntyvät kokevat pelien pelaamisen mielenkiintoiseksi ja toimintakykyä ylläpitäväksi toiminnaksi. Varsinkin liikunnalliset pelit aktivoivat ikääntyviä liikkumaan. Ne lisäävät fyysistä aktiivisuutta ja samalla kehittävät tasapainoa ja siten toimintakykyä.

Hankkeen toteutukseen osallistui Lapin ammattikorkeakoulun henkilöstön lisäksi Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijoita ja hyvinvointialan toimijoita Kemi-Tornion alueella. Kirjoittajat ovat hankkeeseen osallistuneita opettajia, opiskelijoita ja vanhustyön ammattilaisia.