kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut / Yhteiskunta
Rovaniemen seutukunnan hyvinvointibarometrin kansikuva
 

Rovaniemen seutukunnan hyvinvointibarometri 2013

  Leena Viinamäki (toim.)
  Yhteiskunta 3/2014 • 500 s. • Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-011-8 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu pdf-tiedostona

Julkaisukokonaisuuden osajulkaisut:

   
  Pohjoisen hyvinvoinnin tietopaikka -hankkeessa Pohjoisen hyvinvoinnin tietopaikka -hankkeessa hyvinvointibarometrien ja selontekojen laatiminen on ollut Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun (1.1.2014 alkaen Lapin AMK) toteuttamisvastuulla. Itä-Lapin, Pohjois-Lapin, Rovaniemen ja Tunturi-Lapin seutukuntiin kohdentuva hyvinvointibarometri sisältää tilastokatsauksen kuntalaisten hyvinvoinnista, kuntalaiskyselyn sekä asiantuntija-arvio-osion. Kemi-Tornion ja Tornionlaakson seutukuntiin kohdentuva hyvinvointi­selonteko sisältää tilastokatsauksen kuntalaisten hyvinvoinnista sekä asiantuntija-arvio-osion. Julkaisukokonaisuuden kirjoittajat haluavat osallistua hyvinvointitutkimuksesta käytävään keskusteluun sekä erityisesti Lappia koskevan hyvinvointikehityksen pohdintoihin.