kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut / Yhteiskunta
Mitä ONNI on? julkaisun kansikuva
 

Mitä ONNI on? – Terveys- ja hyvinvointiauto ONNI – uudenlainen oppimis- ja työympäristö

  Arja Meinilä (toim.)
  Hyvinvointi ja kulttuuri 7/2014 • 105 s. • Nidottu, Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-018-7 (nid.) • ISBN 978-952-316-019-4 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu pdf-tiedostona
   
  Kuntien perus- ja lähipalveluja uudistamalla parannetaan palvelujen saatavuutta ja mahdollisuuksia kaventaa väestön terveyseroja. Lähipalvelut luovat turvallisuuden tunnetta ja lisäävät yhteisöllisyyttä erityisesti haja-asutusalueilla. Terveys- ja hyvinvointipysäkki pyörille -hankkeessa (2011–2014) lähipalvelua toteutettiin kunnissa terveys- ja hyvinvointiauto ONNIn avulla. ONNI on yksi Lapin ammattikorkeakoulun hyvinvointipalveluiden osaamisalan oppimisympäristöistä, jossa opiskelijat voivat kehittää osaamistaan ja työelämävalmiuksiaan aidoissa tilanteissa ja yhteistyössä ammattilaisten ja asiakkaiden kanssa. Hankkeen jälkeen ONNI-auto on osa Lapin ammattikorkeakoulun palvelutoimintaa, jota kehitetään edelleen yhdessä työelämän kanssa.

Tässä hankkeessa hoitotyön-, sosiaalialan ja vanhustyön opiskelijat toimivat opettajiensa kanssa yhdessä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ja järjestöjen kanssa monialaisissa eri-ikäisille suunnatuissa palvelukokeiluissa ja monipuolisissa terveyttä ja hyvinvointia edistävässä toiminnoissa. Julkaisuun on koottu näiden eri toimijoiden kokemuksia ja esimerkkejä toimintamalleista, oppimisesta ja ohjaamisesta, samoin kuin kokemuksia terveys- ja hyvinvointiauton hankinnasta ja rakentamisestakin. Julkaisu sisältää myös selvityksen, arviointikyselyn, opinnäytetöiden ja toimeksiantojen sekä päätöstyöpajan tuottamaa materiaalia ja tietoa liikkuvan palvelun kehittämisen pohjaksi.

Kirjoittajat ovat hankkeeseen osallistuneita opettajia ja opiskelijoita, kuntien ammattilaisia ja auton toimittaja.

PAINETTU JULKAISU ON SAATAVILLA KESÄKUUN LOPUSSA.