kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut / Yhteiskunta
Vertaistuella oivalluksia omien suunnitelmien eteenpäin viemiselle julkaisun kansikuva
 

Vertaistuella oivalluksia omien suunnitelmien eteenpäin viemiselle - Kemiläisen työllistämisprojektin ”Hyppyri -tiimivalmennus”

  Rauno Pietiläinen & Heikki Korkeasalo
  Hyvinvointi ja kulttuuri 5/2014 • 31s. • Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-015-6 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu pdf-tiedostona
   
  Tämän raportin tarkoitus on kuvata ja arvioida Kemissä 10.12.2013–25.3.2014 toteutettua kemiläisen työllistämishankkeen rahoittamaa ryhmävalmennusta (Hyppyri), joka oli tarkoitettu joko akateemisesti koulutetuille työttömille työnhakijoille tai vahvan ammattikoulutuksen omaaville työnhakijoille.

Ryhmävalmennus oli luonteeltaan lain julkisesta työvoima- ja yrityspalveluista mukaista valmennusta. Sen tarkoitus oli valmentaa ammatillisen koulutuksen omaavia osallistujia löytämään ratkaisuja työmarkkinoilla. Valmennuksen aikana pohdittiin erityisesti itsensä työllistämiseen suuntautuneita ratkaisuja. Ohjelmaan osallistuminen ei edellyttänyt osallistujilta ratkaisujen tekemistä ohjelman aikana.

Valmennuksen päämenetelmänä oli vertaistukiryhmän kehittäminen ja sen hyödyntäminen omien suunnitelmien edistämisessä. Ryhmässä käytiin työllistymiseen liittyviä keskusteluja ryhmän ohjaajien tai ryhmän jäsenten tarpeiden ja alustuksien pohjalta. Ryhmän jäsenet kommunikoivat keskenään oppimisalustalla ja sosiaalisessa mediassa. Valmennuksen aikana tehtiin välitehtäviä, markkinatutkimuksia, tutustuttiin ryhmän jäsenten valmistamiin tuotteisiin, edistettiin taitoja käyttää tietotekniikkaa markkinatutkimuksissa ja edistettiin taitoja käyttää sosiaalista mediaa markkinoinnissa. Ryhmän jäsenet osallistuivat aktiivisesti kemiläisen työllistämishankkeen asiakasraadin toiminnan kehittämiseen, tutustuivat Meriva –säätiön toimintaan, osallistuivat alueelliseen työttömyyttä käsittelevään teemapäivään sekä konsultoivat elinkeinoasiamiestä osuuskunta –asioissa sekä henkilökohtaisissa suunnitelmissa.

Ryhmävalmennuksen päätulos oli se, että kemiläiset korkeasti koulutetut työttömät tarvitsevat työllistyäkseen pitkäjänteistä tukea, mihin noin kolmen kuukauden valmennus on riittämätön. Vertaistuki ja kokemuskouluttajat voisivat olla tuen organisoinnin päämuoto. Ryhmällä tulisi olla kokoontumistilat ja mahdollisuudet käyttää tietotekniikkaa ja kehittyneitä ohjelmistoja työmarkkinoiden tutkimiseksi sekä erilaisten toimintamuotojen löytämiseksi työmarkkinoilla. Vertaistukiryhmällä tulisi olla mahdollisuus myös yksilölliseen asiantuntijaohjaukseen. Vertaistukiryhmän kokoontumispaikka voisi olla kunnallisessa osuuskunnassa, joka toimisi myös työllistymisen välimarkkinamuotona.