kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut / Yhteiskunta
Sosiaali- ja terveysalan simulaatio- ja kehittämisympäristö SKY oppimisen ja opetuksen kehittäjänä julkaisun kansikuva
 

Sosiaali- ja terveysalan simulaatio- ja kehittämisympäristö SKY oppimisen ja opetuksen kehittäjänä

  Hannele Paloranta (toim.)
  Opetus ja oppiminen 3/2014 • 65 s. • Nidottu, Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-005-7 (nid.) ● ISBN 978-952-316-006-4 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu pdf-tiedostona
   
  Sosiaali- ja terveysalan tutkintotavoitteisessa koulutuksessa ja henkilöstön täydennyskoulutuksessa simulaation käyttö opetuksessa ja ohjauksessa mahdollistaa pienryhmissä tapahtuvan asiakokonaisuuksien simuloinnin. Se kehittää itseohjautuvuutta ja yleisiä valmiuksia etsiä itse ratkaisuja arvioiden samalla omaa ja vertaisopiskelijoidensa työtä. Toteuttamismahdollisuuksia on monia mm. ammatillisiin valmiuksiin, eettisiin kysymyksiin, asiakkaan kohtaamiseen, ryhmätyötaitoihin, työmenetelmiin ja työyhteisötaitoihin liittyen.

Tässä hankkeessa toimivat monialaisesti sosiaali- ja terveysalan eri ammattiryhmät, alan opiskelijat ja opettajat. Käyttäjinä ja palvelun suunnittelijoina ja toteuttajina olivat alueen järjestöt, yritykset, kolmas sektori sekä yksittäiset palvelunkäyttäjät. Näin opittiin toimimaan myös yli sektorirajojen.

Tässä artikkelikokoelmassa on konkreettisia esimerkkejä ja kokemuksia ympäristössä oppimisesta ja opettamisesta. Julkaisu palvelee myös heitä, jotka haluavat tietää simulaatioista, niiden käytöstä ja merkityksestä sekä simulaatiopedagogiikan integroimisesta opintokokonaisuuksiin ja toteutussuunnitelmiin. Julkaisu on myös hyvä esimerkki siitä, miten opiskelijoiden tekemät opinnäytetyöt ja muut toimeksiannot ovat palvelleet hanketta ja myös opiskelijoita itseään.

Kirjoittajina toimivat hankkeeseen osallistuneet opettajat, tiloja suunnitelleet ja käyttäneet yhteistyökumppanit sekä opiskelijat.