kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut / Tekniikka ja teollisuus

 

Metsävara- ja paikkatietoaineistoon perustuva virtuaalimallinnus – Metsävarojen virtuaalimallinnuksen tekninen kehitys ja virtuaalimallinnuksen hyödyntäminen metsätalouselinkeinossa

  Markus Korhonen (toim.)
  Matkailu, ruoka ja luonto 4/2021 • 89 s. • Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-388-1 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu pdf-tiedostona
   
  Millä tavalla metsävaratiedon mallintamista on tehty ja miten metsävaratietoa voidaan tehokkaasti mallintaa? Millä tavalla metsävaratiedon visualisointia olisi tulevaisuudessa kehitettävä, jotta visualisointi vastaa entistä paremmin kohderyhmien tarpeisiin? Löydät muun muassa näihin kysymyksiin vastauksia tästä artikkelijulkaisusta, joka käsittelee Virtuaalimetsä 2.0-hankkeessa tehtyä kehitystyötä.

Virtuaalimetsä 2.0 -hankkeessa on kehitetty metsävara- ja paikkatiedon tehokkaan kolmeulotteisen visualisoinnin mahdollistava ohjelmisto. Lisäksi hankkeen tavoitteena on laajentaa metsävaratiedon visualisoinnin käyttökohteita metsätalouselinkeinossa sekä kehittää uusia metsävaratietoa tarkentavia aineistoja. Hankkeen huomioita havaintoja ja tekniseen kehitykseen liittyvää määrittelyä on kuvattu julkaisussa konkreettisella tasolla.
Artikkeleiden kirjoittajat ovat osallistuneet hankkeen toimenpiteisiin ja hankkeessa kehitetyn Virtuaalimetsä-sovelluksen kehitykseen. Kirjoittajat ovat metsäalan ja mallintamisen asiantuntijoita.