kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut / Tekniikka ja teollisuus

 

Tuhkat kiertotaloudessa – Tutkimusraportti tuhkan tuottajille ja käyttäjille

  Harri Juuma, Suvi Kauhanen, Kirsi-Maria Kontas, Mikko Korhonen, Jari Lehtoväre, Katri Leskelä, Hanna Liisanantti, Satu Luiro, Juha Mikkola, Tuula Nurmela, Heikki Ohtamaa, Sinikka Ohtamaa, Mikko Ojamaa, Jenni Palola, Jyrki Vähärautio, Juha-Pekka Snäkin & Jussi Soppela
  Tekniikka ja teollisuus 27/2020 • 74 s. • Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-382-9 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu pdf-tiedostona
   
  Suomen energiateollisuus synnyttää energiantuotannon ohella vuosittain noin 1,5 miljoonaa tonnia tuhkaa, josta suuri osa hyödynnetään biokiertotalouden tuotteena metsänlannoituksessa ja maarakentamisessa. Tuhkien hyötykäyttöä edistämällä voidaan vaikuttaa hiilipäästöjen vähentämiseen sekä metsätalouden kannattavuuden parantamiseen samalla kun minimoidaan kaatopaikoille loppusijoitettavan tuhkan määrää.

Liiketalouden näkökulmasta tuhkan hyödyntämistä tulisi kehittää edelleen, jotta mahdollisimman suuri osa raaka-aineesta voidaan hyödyntää taloudellisesti kannattavasti, pyrkien erityisesti eri toimijoiden yhteistyöllä saavuttamaan yhä monipuolisempaa ja alueellisesti kattavampaa kiertotalouteen perustuvaa tuotantotoimintaa. Viimeaikaisilla ja tulevilla tukirahoituksilla tavoitellaan hiilensidonnan lisäämistä eri muodoissaan, mikä tulee taloudellisesti parantamaan tuhkan hyötykäytön mahdollisuuksia. Tämä edellyttää yrityksiltä ja muilta alan toimijoilta yhteistoiminnan lisäksi tietoa ja osaamista tuhkan käytöstä, siihen liittyvästä ympäristölainsäädännöstä sekä liiketoiminnasta.

Tuhkan hyötykäytön mahdollisuuksista ei ole ollut saatavilla kokoavaa, aiheen eri näkökulmia valottavaa yhteenvetoa, mikä herätti ajatuksen kirjoittaa tämä julkaisu. Siihen on koottu monipuolisesti tietoa hyötytuhkan perinteisistä ja uusista käyttökohteista, polttoteknisistä ratkaisuista sekä ympäristölainsäädännöstä ja liiketoiminnan mahdollisuuksista. Tietoperustaa täydennettiin vielä Pohjois-Suomen ja Kainuun tuhkatuottajille suunnatulla kyselyllä.