kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut / Tekniikka ja teollisuus

 

Mäntyvaaran hevoskeskittymä kiertotalouden silmin – Kiertotalouden nykytilanne ja potentiaali

  Sanna Vinblad (toim.)
  Tekniikka ja teollisuus 25/2020 • 75 s. • Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-380-5 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu pdf-tiedostona
   
  Tämä Mäntyvaaran hevoskeskittymä kiertotalouden silmin -artikkelikokoelma on nykytilankuvaus Rovaniemen hevoskeskittymästä ja sen suurimmasta kiertotalouspotentiaalista eli hevosenlannan hyödyntämisestä.

Ensimmäinen osio sisältää kattavan katsauksen itse alueesta sekä tallien sivuvirroista ja lantahuollosta. Määrällisesti arvioituna Rovaniemen hevoset tuottavat lantaa vuosittain yli 340 vaihtolavallista – eli jopa 3000 tonnia / 6500 m3. Jos hevosenomistajalla ei ole omia peltoja, koetaan lanta usein ongelmaksi, jonka hävittämisestä muodostuu vain kustannuksia.

Hevosenlanta ei ole pelkästään kuluerä, sillä on laajasti potentiaalia hyödyn¬nettävänä arvo-aineena ja biomassana. Julkaisun toinen osio rakentuukin hevosenlannan hyödyntämismenetelmien kuvaamiseen sekä pelletöinti- ja polttokokeilujen tulosten avaamiseen. Hevosenlannan määrät, laatuvaihtelut, kuljetus- ja varastointiratkaisut, ajankäyttöhaasteet, investointikustannukset ja lainsäädäntöön liittyvät vaatimukset tuntuvat hidastavan erilaisten tallikohtaisten tai alueellisten ratkaisujen käyttöönottoa. Nykytilanteen tunteminen mahdollistaa kuitenkin tulevaisuuden kehittämisen.

Julkaisun tiedot on koottu vuosina 2019-2020 Hevosenlannan hyödyntämismahdollisuudet: Case Mäntyvaara- hankkeessa tallitoimijoiden ja kiertotalouden asiantuntijoiden haastatteluista sekä kirjallisuudesta ja kiertotalouden esimerkeistä. Tämän julkaisun jatkotoimenpiteenä tässä esitetyt hyödyntämisvaihtoehdot jalostetaan hankkeen toimesta Mäntyvaaran hevosenlannan hyödyntämisen osalta kehittämissuunnitelmaksi.