kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut / Tekniikka ja teollisuus

 

Maanpäällisten kaivosalueiden 3D-mallintaminen - Automaattisten menetelmien mahdollisuudet

  Jukka Leinonen & Teuvo Heimonen
  Tekniikka ja teollisuus 12/2019 • 44 s. • Nidottu, Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-292-1 (nid.) • 978-952-316-293-8 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu PDF-tiedostona
   
  Pohjois-Suomen kaivoksien tarveselvityksessä esille nousi mm. tarve kaivosten laajojen tuotantoalueiden 3D-mittaukselle ja –mallinnukselle kustannustehokkaasti. Tähän julkaisuun on kerätty tietoa menetelmistä ja laitteista, joilla mittauksen voi tehdä helpommaksi ja nopeammaksi tai jopa automaattiseksi. Lisäksi tehtiin kahden tuotantoalueen mittaus tehtiin dronella, ja sen tuottamien ilmakuvien käsittelyä pyrittiin automatisoimaan mahdollisimman paljon. Tähän käytettiin sekä kaupallista ohjelmistoa että avoimen lähdekoodin itse toteutettua laskentamenetelmää. Tuotetuista 3D-malleista laskettiin erilaisten kasojen tilavuuksia ja verrattiin tuloksia.

Julkaisu liittyy Lapin ammattikorkeakoulun Optisen mittaustekniikan laboratorion toteuttamaan hankkeeseen Kaivosten tuotantoalueiden 3D mallintaminen uusilla menetelmillä. Hankkeessa kokeiltiin mm. kaivoksen maanpäällisen tuotantoalueen 3D-mallintamista mahdollisimman automaattisesti mittausdatan perusteella. Mittausdata tuotettiin dronella, jotta voitiin selvittää koko ketjun, aina mittauksesta mallintamiseen, automatisoinnin mahdollisuus. Hanke toteutettiin 2017-2018 välisenä aikana ja sitä rahoitettiin Lapin liiton Alueelliset innovaatiot ja kokeilut –ohjelman toimesta.