kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut / Tekniikka ja teollisuus

 

Kiertotalous Lapin ammattikorkeakoulussa

  Katri Hendriksson, Seppo Saari, Juha-Pekka Snäkin & Sanna Tyni (toim.)
  Tekniikka ja teollisuus 10/2019 • 177 s. • Nidottu, Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-287-7 (nid.) • 978-952-316-288-4 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu PDF-tiedostona
   
  Kiertotalous otettiin vuonna 2016 osaksi Lapin ammattikorkeakoulun strategiaa. Seuraavana vuonna Lapin liitto myönsi rahoituksen Lapin Ammattikorkeakoululle ja Kemin Digipolis Oy:lle hankkeeseen ”Lapin ammattikorkeakoulun kiertotalouteen liittyvän TKI-toiminnan suunnittelu ja kehittäminen.” Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Lapin elinkeinoelämää parantamalla ammattikorkeakoulun bio- ja kiertotalouteen liittyvää TKI-toimintaa tavoitteena edesauttaa erityisesti uusien teollisen mittakaavan hankkeiden toteutumista Lapissa. Hankkeen aikana rakennetaan ammattikorkeakoululle selkeä toimintasuunnitelma bio- ja kiertotaloustoiminnan kehittämiseksi.

Käsillä oleva julkaisu on osa tämän kaksi ja puolivuotisen (2017 - 2019) hankkeen tuloksia ja kokoaa yhteen monipuolisesti Lapin AMKin kiertotalouteen liittyvää tutkimus- ja koulutustoimintaa. Kiertotalouteen eri tavoin liittyviä projekteja on ollut käynnissä Lapin ammattikorkeakoulussa jo ennen varsinaista kiertotalouden kehittämishanketta. Koulutukseen liittyvät kiertotaloushankkeet käynnistyivät vuosien 2017 ja 2018 aikana. Kaikkiaan kiertotaloutta sivuavia hankkeita on käynnissä useita kymmeniä.

Julkaisussa kuvataan eri tyyppisiä hankkeita, jotka liittyvät materiaali tehokkuuteen ja energiaan eri aloilla: prosessi- ja kaivosklusterissa, kunnossapidossa, yhdyskunnissa, rakentamisessa ja uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämisessä. Koulutukseen liittyvät kehityshankkeet kuvataan omassa luvussaan.

Tämä kiertotalouden artikkelikokoelma on toteutettu Lapin ammattikorkeakoulun kiertotalouteen liittyvän TKI –toiminnan suunnittelu ja kehittäminen –hankkeessa, joka toteutettiin 1.5.2017-31.7.2019. Hanketta rahoittamassa olivat Lapin liitto, Vipuvoimaa EU:lta sekä Euroopan aluekehitysrahasto. Rahoituksen osuus yhteensä oli 254 337€.