kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut / Tekniikka ja teollisuus

 

Ultralujien kuumavalssattujen rakenneterästen hitsattavuus - kirjallisuustutkimus

  Renata Latypova & Timo Kauppi
  Tekniikka ja teollisuus 16/2018 • 58s. • Nidottu, Sidottu, Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-253-2 (nid.) • ISSN 2489-2629 (painettu) • ISBN 978-952-316-254-9 (pdf) • ISSN 2489-2637 (verkkojulkaisu)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu pdf-tiedostona
   
  Myötölujuudeltaan yli 700 MPa olevat teräkset luokitellaan erikoislujiksi tai ultralujiksi teräksiksi lähteestä riippuen. Niiden tärkein ominaisuus on teräksen korkea lujuus, mutta niillä on myös suuri kovuus, hyvä hitsattavuus, iskusitkeys ja pinnanlaatu. Lujuuden ansiosta on mahdollista säästää materiaali-, valmistus- ja kuljetuskustannuksissa sekä saavuttaa näin energiatehokkaampia ratkaisuja. Lisäksihiilidioksidipäästöt pienenevät vähäisemmän teräksen käytön ja usein suurempien hyötykuormien ansiosta.

Ultralujien terästen hitsauksessa täytyy noudattaa tarkasti annettuja hitsausohjeita, joita terästen valmistajat antavat. Yleensä tiukkojen lämmöntuontivaatimuksien takia näiden terästen hitsaus voi olla hyvin vaativaa. Tässä kirjallisuustutkimuksessa perehdytään lujien ja ultralujien terästen hitsattavuuteen, käsitellään perusaineen ja hitsiliitoksen mikrorakennetta sekä tutustutaan niiden ominaisuuksiin. Tutkimus antaa erikoislujien terästen käyttäjille tai niiden käyttöä suunnitteleville tahoille arvokasta perustietoa ja palvelee digitalisoinnin hyödyntämiseen erikoisterästen hitsauksen laadunhallinnassa keskittyvän Business Finland/EAKR rahoitteisen ArcDigi –hankkeen lähtötietoina.