kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut / Tekniikka ja teollisuus

 

Kohti ympäristöystävällistä rakentamista - Tapaus DAS Kelo

  Antti Sirkka, Janne Jokinen, Kirsti Saviaro, Miika Poikajärvi, Mikko Vatanen, Valtteri Pirttinen, Miika Poikajärvi (toim.)
  Tekniikka ja teollisuus 3/2018 • 89 s. • Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-218-1 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu pdf-tiedostona
   
  Tapaustutkimuksella selvitettiin, miten RT-ympäristötyökalu soveltuu käytännössä kestävän rakennushankkeen ohjaamiseen ja mihin kaikkeen urakkaan ryhtyvän täytyy varautua eri vaiheissa. Tutkimus rajattiin koskemaan vain ympäristötyökalun suunnitteluun ja työmaakäytäntöihin liittyviä teknisiä vaatimuksia. Siinä ei otettu kantaa vaatimusten aiheuttamiin kustannuksiin suhteessa Suomen rakennusmääräyskokoelman asettamiin minimivaatimuksiin.
Tapaustutkimuksen perusteella voidaan todeta, että RT-ympäristötyökalu soveltuu hyvin kestävän rakentamisen edistämiseksi. Työkalu asettaa tarkat vaatimukset rakennusprosessin reunaehdoiksi, joita noudattamalla projekti saavuttaa kaikilla osa-alueilla ympäristön ja energiansäästön kannalta parhaan mahdollisen lopputuloksen. Projektin laadukas toteutus varmistetaan ympäristötyökaluun tallennettavien seurantaraporttien ja suunnitteluasiakirjojen avulla. Työkalu on julkaistu vuoden 2017 alussa, joten se ei ole vielä laajassa käytössä. Rakennushankkeet, joissa ympäristöluokitustyökalu on ollut käytössä, julkaistaan Rakennustiedon internetsivuilla.
Tämä artikkelikokoelma on tehty osana Future possibilities for CLT (Nya möljigheter för CLT) –hanketta. Future possibilities for CLT (FCLT) –hanke toteutetaan Interreg Pohjoinen EAKR-rahoitteisena tutkimusprojektina, jossa ovat mukana Luulajan tekninen yliopisto, Ruotsin tekninen tutkimus-instituutti (RISE), Centria AMK, Digipolis Oy ja Lapin AMK. Hanke on käynnistynyt syyskuussa 2015 ja kestää toukokuuhun 2018. Pääasiallisena tavoitteena on edistää CLT:n monipuolista käyttöä sekä lisätä tietoutta CLT-rakentamisen mahdollisuuksista Interreg Pohjoinen-alueella.