kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut / Tekniikka ja teollisuus

 

CLT-betoniliittorakenteen lujuusominaisuudet - Future possibilities for CLT

  Miika Poikajärvi
  Tekniikka ja teollisuus 19/2017 • 27 s. • Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-193-1 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu pdf-tiedostona
   
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli suorittaa yksinkertaiset taivutuskokeet CLT-levylle ja CLT-betoniliittorakenteelle ja vertailla kokeista saatuja tuloksia keskenään. Lopullisena tuloksena oli tarkoitus saada tietoa siitä, miten CLT-betoniliittorakenteen käyttö vaikuttaa CLT-levyn taivutuslujuuteen ja –jäykkyyteen.

Työ aloitettiin kirjallisuuskatsauksella, jossa käytiin läpi aiempia puu-betoniliittorakenteiseen liittyviä tutkimuksia ja niiden tuloksia. Tämän jälkeen suoritettiin rakenteiden lujuuslaskelmat Calculatis-suunnitteluohjelmalla. Lujuuslaskelmien jälkeen aloitettiin taivutuskokeen käytännön valmistelut, joihin sisältyivät taivutuslaitteiston testaus, liittorakenteen valmistukseen liittyvät muotti- ja valutyöt, sekä taivutusanturin pidikkeen valmistaminen.

Taivutuskokeiden toteutus meni suunnitelmien mukaan ja kokeiden avulla saatiin vertailukelpoisia tuloksia. Tulosten perusteella pystyttiin arvioimaan liittorakenteen vaikutusta CLT-levyn taivutuslujuuteen ja –jäykkyyteen. Taivutuskokeiden tulosten perusteella voidaan todeta, että liittorakenteella oli positiivinen vaikutus CLT-levyn taivutuslujuuteen ja jäykkyyteen, jotka olivat liittorakenteella lähes kaksinkertaiset pelkkään CLT-levyyn verrattuna.