kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut / Tekniikka ja teollisuus

 

Riskianalyysimenetelmien tarkastelu - Kirjallisuusselvitys

  Arja Kotkansalo, Leena Parkkila & Jaana Tarvainen
  Tekniikka ja teollisuus 23/2017 • 89s. • Nidottu, Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-199-3 (nid.) • 978-952-316-200-6 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu pdf-tiedostona
   
  Teollisessa toiminnassa käytetään useita eri menetelmiä, jotta havaittaisiin ja pystyttäisiin ennakoimaan tuotanto-omaisuuden häiriö- ja ongelmatilanteita. Menetelmiä on kehitetty vuosia ja osa niistä on saavuttanut lähes standardimaisen aseman. Menetelmien kirjo aiheuttaa aika ajoin myös ongelmia johtuen mm. siitä, että niiden sisällöt ovat, tarkoituksesta huolimatta, samankaltaisia ja päällekkäisiä. Myös näiden menetelmien heikohko käytettävyys ovat olleet esteenä niiden joustavalle käytölle. Tässä julkaisussa on selvitetty yleisempien menetelmien (VVKA, HAZOP, RCA ja riskianalyysi) parhaat puolet, tarkasteltu niiden epäkohtia sekä karsittu päällekkäisiä vaiheita uuden työkalun tapauskohtaista luomista varten.

Tämä julkaisu on tehty riskianalyysimenetelmien tarkastelu- ja kirjallisuusselvityksenä, joka toimii pohjana hankkeessa kehitettävälle Tuotannon poikkeama analyysi (TPA) -menetelmälle. Kehitettävän menetelmän lähtökohtana ja tavoitteena on kehittää TPA kaikille teollisuuden aloille sopivaksi analyysimenetelmäksi, jolla voidaan tunnistaa sekä turvallisuuden, ympäristön että talouden kannalta kriittisten poikkeamien esiintyminen niiden tuotantoprosesseissa.

Julkaisu liittyy Lapin ammattikorkeakoulun käynnissäpitotutkimusryhmän toteuttamaan TPA – Tuotannon poikkeama analyysi – hankkeeseen, joka toteutetaan 1.10.2015 – 30.9.2018 välisenä aikana. Hanketta rahoittaa Lapin liiton ja Lapin ammattikorkeakoulun lisäksi mukana olevat yrityspartnerit, joita ovat Agnico Eagle Finland Oy, Kemin Kaupunki tilapalvelu, SMA Mineral Oy ja Etteplan Design Center Oy Kemin toimisto.