kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut / Tekniikka ja teollisuus

 

Arktisen Kestävän Rakentamisen Verkoston osapuolten tarvekartoitus - Tutkimusraportti 2017

  Antti Sirkka
  Tekniikka ja teollisuus 15/2017 • 40s. • Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-187-0 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu pdf-tiedostona
   
  Arktisen kestävän rakentamisen verkosto -esiselvityshankkeessa etsitään yhteistyömuotoa, jolla Lapin rakennussektorin toimijoiden kilpailukykyä voidaan kehittää kestävän rakentamisen periaatteiden mukaisesti.

Tällä esiselvityksellä pyrittiin tarkentamaan kuvaa kestävän rakentamisen osaamisesta, verkoston toiminnan tarpeesta sekä fokusoimaan aiheita alueen toimijoiden lähtökohdista ja tunnustelemaan verkoston toimintatapoihin liittyviä toiveita.

Yleisesti ottaen verkostotoiminta sai positiivisen vastaanoton ja toimijat keskustelivat aiheesta mielellään. Isoimpana haasteena osallistumiseen pidetään ajankäyttöä. Kestävä rakentamisen ympäriltä kaivataan puolueetonta tietoa ja kokemuksia mm. merkityksestä, ratkaisuista, menetelmistä, hyödyistä sekä kehityssuunnista ja innovaatioista. Verkoston toimintamallilta odotetaan kokoavia tapahtumia, toimijoiden välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Kestävän rakentamisen näkökulmasta tärkeimmiksi teemoiksi nousevat korjausrakentaminen, rakentamisen laatu, terveellinen sisäympäristö ja rakennusmateriaalit.

Esiselvityshankkeessa siirrytään seuraavaksi Arktisen kestävän rakentamisen verkoston toimintamallin ja tavoitteiden määrittelyyn.