kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut / Tekniikka ja teollisuus

 

Kehittämistarpeita Pohjois-Suomen kaivoksissa - Louhokselta murskaukseen

  Jani Sipola, Jukka Leinonen & Harri Pikkarainen
  Tekniikka ja teollisuus 11/2017 • 32 s. • Nidottu, Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-182-5 (nid.) • 978-952-316-183-2 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu pdf-tiedostona
   
  Tässä julkaisussa on esitelty Pohjois-Suomen kaivosten kehittämistarpeita louhinnasta primäärimurskaukseen. Kehittämistarpeet jaoteltiin koskemaan kaivossuunnittelua, kaivosmittausta, louhintaa, materiaalin siirtoa ja murskausta. Näitä kaikkia yhteisesti koskivat ympäristöön, turvallisuuteen ja tiedonhallintaan liittyvät kehittämistarpeet. Kahdeksan kehittämistarvetta on esitelty julkaisussa tarkemmin ja niihin etsittiin valmiita ratkaisuja. Jos valmista ratkaisua ei löytynyt, T&K-toimet ratkaisun löytämiseksi on kerrottu. Loput kehittämistarpeet on listattu taulukkoon toiminta-alueittain jaoteltuna.

Kolme kehittämistarvetta tuli esille useammassa kaivoksessa. Ne olivat tuotantoalueiden 3d-mittaus ja mallinnus kustannustehokkaasti, vierasesineiden poisto materiaalivirrasta sekä räjäytyksen ja murskauksen hallintaan liittyen kiviaineksen raekoon mittaaminen.

Julkaisu liittyy Lapin ammattikorkeakoulussa Optisen mittaustekniikan laboratorion toteuttamaan selvityshankkeeseen Automaatio ja mittaustekniikan tarpeet kaivoksissa louhinnasta primäärimurskaukseen. Hankkeessa selvitettiin ja listattiin kaivosalan automaatio- ja mittaustekniikan tarpeita ja laadittiin suunnitelma tarpeita vastaavien ratkaisujen kehittämiseen. Hanke toteutettiin 2015–2016 välisenä aikana ja sitä rahoitettiin EU:n aluekehitysrahastosta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Lapin liiton toimesta.