kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut / Tekniikka ja teollisuus

 

Lapin energia-alan tarpeet ja mahdollisuudet – Tutkimusraportti

  Leena Parkkila & Antti Sirkka
  Tekniikka ja teollisuus 5/2017 • 57 s. • Nidottu, Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-172-6 (nid.) • ISBN 978-952-316-173-3 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  PDF
   
  Tässä julkaisussa esitellään 21 lappilaiselle kunnalle ja 11 yritykselle tehdyn haastattelututkimuksen tulokset. Haastatteluilla selvitettiin kuntien ja yritysten uusiutuvien energioiden ja energiatehokkuuden nyky- ja tavoitetilaa. Tuloksia hyödynnetään Lapin ammattikorkeakoulun energia-alan toimenpideohjelmassa, jonka tavoitteena on parantaa ja kehittää yritysten ja kuntien energiatehokkuutta ja lisätä uusiutuvien energialähteiden käyttöä.

Tuloksista käy ilmi, että kunnat ja yritykset tarvitsevat ensisijaisesti tietoa ja koulutusta. Tietoa tarvitaan uusiutuvien energioiden, muun muassa aurinkoenergian, maalämmön ja bioenergian, hyödyntämisestä aina suunnittelusta toteutukseen asti. Yleisesti tietoa tarvitaan, kun kiinteistökohtaisesti siirrytään öljy- tai sähkölämmityksestä joko kaukolämpöön, maalämpöön, biokaasuun tai hake-/pellettikontteihin. Tietoa ja osaamista kaivataan myös rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi. Kiinteistöjen käyttäjät tarvitsevat tietoa ja koulutusta energiansäästöpotentiaalista. Myös uusi energiatehokkuussopimuskausi 2017–2025 ja eri rahoitusmuodot (mm. ESCO-rahoitus) kiinnostavat haastateltuja. Kiinteistönhoitajat toivovat koulutusta kiinteistönhallinnan tieto- ja automaatiotekniikasta sekä energiatehokkuudesta.

Tämä ”Lapin energia-alan tarpeet ja mahdollisuudet tutkimusraportti” on osa Lapin AMKin energia-alan toimenpideohjelma (LEAP) -hanketta. Hanke toteutettiin ajalla 1.8.2014 - 31.12.2016. Hanketta rahoittivat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Lapin liitto ja Lapin ammattikorkeakoulu.