kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut / Tekniikka ja teollisuus

 

Lapin ammattikorkeakoulun energia-alan toimenpideohjelma

  Tuomas Alakunnas, Milla Hirvaskari, Olli Kuisma, Petri Kuisma, Leena Parkkila, Mikko Rintala, Kai Ryynänen, Seppo Saari & Antti Sirkka
  Tekniikka ja teollisuus 4/2017 • 47 s. • Nidottu, Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-170-2 (nid.) • ISBN 978-952-316-171-9 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu pdf-tiedostona
   
  Toteuttaakseen kansallisia ja maakunnallisia tavoitteita Lapin AMK on laatinut energia-alan toimenpideohjelman vuosille 2016-2020. Toimenpideohjelman tavoitteena on edistää energia-alan koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja palvelutoimintaa sekä toimia koordinoidun yhteistyön edistäjänä Lapin maakunnan alueelle. Toimenpideohjelma on tehty edistämään energiaviisautta energian kokonaisvaltaisella hallinnalla arvoketjun jokaisessa vaiheessa.

Lapin AMKin energia-alan toimenpideohjelma koostuu kolmesta pääteemasta ja teemakohtaisista toimenpide-ehdotuksista:

Teema 1. Energiatalouden parantaminen kestävällä energiantuotannolla sisältää kolme toimenpide-ehdotusta: energiaomavarainen yhteisö, energiamurroksen mahdollistamat liiketoimintamallit sekä kiertotalouden ja sivuvirtojen hyödyntäminen.

Teema 2. Energiatehokkuuden jatkuva parantaminen rakennetussa ympäristössä sisältää kolme toimenpide-ehdotusta: jatkuvan parantamisen malli energiajohtamisessa, rakennusten energiankäytön optimointi ja käyttäjälähtöinen energiatehokkuus.

Teema 3. Älykkäiden ratkaisuiden hyödyntäminen energia-alalla sisältää kaksi toimenpide-ehdotusta: datan hyödyntäminen energiajohtamisessa ja digitalisaation mahdollistamat uudet liiketoimintamallit.