kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut / Tekniikka ja teollisuus

 

CLT-rakentamisen nykytila ja tulevaisuus Suomessa - Haastattelututkimus 2016

  Mikko Vatanen, Antti Sirkka, Valtteri Pirttinen, Tytti Ahoranta
  Tekniikka ja teollisuus 2/2017 • 39 s. • Nidottu, Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-163-4 (nid.) • 978-952-316-164-1 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu pdf-tiedostona
   
  Haastattelututkimuksella selvitettiin millaisia kokemuksia rakentamisprosessin eri vaiheiden toimijoilla on CLT-rakentamisesta. Tutkimuksessa pyrittiin haastattelemaan toimijoita mahdollisimman laajasti rakennushankkeen eri vaiheista.

Haastattelututkimuksen perusteella voidaan todeta, että CLT:llä on positiivinen imago ja se nähdään hyvin potentiaalisena ekologisena vaihtoehtona tulevaisuuden kestävässä rakentamisessa. Puu koetaan arvokkaana ja näyttävänä pintana sekä laadukkaan sisäympäristön mahdollistajana. CLT on rakennusmateriaalina suhteellisen uusi tulokas ja se koetaan jonkin verran haastavaksi materiaaliksi juuri kokemusten vähäisyyden takia. Haastattelututkimuksessa esiin nousseiden teemojen pohjalta luotiin toimintastrategioiden kokonaisuus Rakenna CLT:stä.

Haastattelututkimusraportti on toteutettu Future possibilities for CLT -hank¬keessa (FCLT), joka toteutetaan Interreg Pohjoinen EAKR-rahoitteisena tutkimusprojektina. Hankkeessa ovat mukana Luulajan tekninen yliopisto, Ruotsin tekninen tutkimusinstituutti (SP), Centria AMK, Digipolis Oy ja Lapin AMK. Pääasiallisena tavoitteena on edistää CLT:n monipuolista käyttöä sekä lisätä tietoutta CLT-rakentamisen mahdollisuuksista Interreg alueella. Hanke on käynnistynyt syyskuussa 2015 ja kestää toukokuuhun 2018.