kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut / Tekniikka ja teollisuus

 

Uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta Lapin kuntiin

  Milla Hirvaskari (toim.)
  Tekniikka ja teollisuus 7/2016 • 57 s. • Nidottu, Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-125-2 (nid.) • ISBN 978-952-316-126-9 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu pdf-tiedostona
   
  Tämä artikkelikokoelma on laadittu Lapin ammattikorkeakoulun energia-alan toimenpideohjelma (LEAP) -hankkeessa jaettavaksi alan toimijoille herättämään ajatuksia, välittämään tietoa ja tukemaan energiatehokkaamman ja lähienergiaa hyödyntävän Lapin kehittämistä. Tavoitteena on tukea ja tehostaa uusiutuvan energian käytön lisäämistä ja kehittämistä sekä energiatehokkuuden parantamista lappilaisissa yrityksissä ja julkisorganisaatioissa.

Artikkeleissa esitellään energian arvoketju, uusiutuvien energialähteiden haasteita ja mahdollisuuksia Lapissa sekä kansallisia toimia ja innovatiivisia malleja uusiutuvan energian käytön edistämiseksi. Kunnille energiatehokuuden parantamiseen ja uusiutuvien energioiden käytön lisäämiseksi on olemassa useita eri tuki- ja rahoitusmahdollisuuksia, joista artikkeleissa on esiteltynä kunta-alan energiatehokkuussopimukset, rahoitusmallit sekä Motivan energiakatselmustoiminta.

Energiatehokkuutta voidaan edistää myös TKI-hankkeiden avulla ja yhdessä artikkelissa on esiteltynä kansallisia ja kansainvälisisä EU-rahoitusmahdollisuuksia energia-alan hankkeille ja toimenpiteille, joita alueen toimijoiden tulee yhdessä suunnitella ja toteuttaa.

Energia-alan kehittämisessä Lapissa tulee olemaan suuri merkitys sillä, että eri toimijoiden tarpeet ja mahdollisuudet nidotaan kokonaisuuksiksi synergian löytämiseksi kehittämis- ja investointihankkeissa. Eri toimijoiden yhtenevät tarpeet tulee koota ja muodostaa konsortioita sekä saattaa arvoketjun eri vaiheissa olevia toimijoita yhteen. LEAP -hankkeen tuloksena luodaan lappilaisten toimijoiden tarpeisiin perustuva Lapin ammattikorkeakoulun energia-alan toimenpidesuunnitelma, jota Lapin AMK ryhtyy toteuttamaan yhdessä maakunnan toimijoiden kanssa, suunnitellusti ja koordinoidusti.