kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut / Tekniikka ja teollisuus

 

Katsaus automaatio- ja mittausteknologian trendeistä kaivostoiminnassa - louhokselta murskaukseen

  Jani Sipola & Jukka Leinonen
  Tekniikka ja teollisuus 25/2015 • 53 s. • Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-109-2 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu pdf-tiedostona
   
  Tässä julkaisussa esitetään muutamien kaivosalan yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja kansallisten strategioiden näkemyksiä ja visioita tulevaisuuden kaivostoiminnasta. Lisäksi kuvataan joitakin kaivostoimintaan liittyviä teknisiä ratkaisuja, joita jo käytetään tai jotka ovat mahdollisesti tulossa käyttöön ja siten mahdollistavat tulevaisuuden kaivostoiminnan visiot. Tekniset ratkaisut liittyvät pääasiassa kaivostoiminnan prosesseihin louhinnasta murskaukseen.

Julkaisun tavoitteena on antaa tukea ja herättää ajatuksia kaivosalalla työskentelevissä asiantuntijoissa kun he pohtivat tulevaisuuden kaivostoimintaa.

Julkaisu liittyy Lapin ammattikorkeakoulussa Optisen mittaustekniikan laboratorion toteuttamaan selvityshankkeeseen Automaatio ja mittaustekniikan tarpeet kaivoksissa louhinnasta primäärimurskaukseen. Hankkeessa selvitetään tulevaisuuden kaivosalan automaatio- ja mittaustekniikan tarpeita sekä laaditaan suunnitelma tarpeita vastaavien ratkaisujen kehittämiseen yhdessä yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa. Hanke toteutetaan 2015–2016 välisenä aikana ja sitä rahoitetaan EU:n aluekehitysrahastosta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Lapin liiton toimesta.