kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut / Tekniikka ja teollisuus

 

Käytön ja kunnossapidon yhdistäminen käynnissäpidoksi

  Leena Parkkila
  Tekniikka ja teollisuus 26/2015 • 137s. • Nidottu, Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-117-7 (nid.) • ISBN 978-952-316-110-8 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu pdf-tiedostona
   
  Toimintaympäristön jatkuva muutos ja kiristyvä kilpailu pakottavat teollisuus- yritykset uudistumaan ja kehittymään, mikä asettaa johtajille ja esimiehille merkittäviä haasteita. Viime vuosina on ollut jonkin verran jo nähtävissä käytön ja kunnossapidon yhdistymistä käynnissäpidoksi muutamissa teollisuusyrityksissä. Organisatorisessa muutoksessa johdon tehtävänä on sopeuttaa henkilöstö tuleviin strategisiin muutoksiin ja ohjata henkilöstöä osaamisen kehittämiseen.

Tässä julkaisussa esitetään ”Käytön ja kunnossapidon yhdistäminen käynnissäpidoksi” -tutkimustyö, joka on tehty Lapin AMKin Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) käynnissäpitoryhmän toimeksiantona. Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää käynnissäpidon toimintamalli käytön ja kunnossapidon organisaatioiden toimintojen yhdistämiseksi prosessiteollisuudessa. Tavoitteena oli esittää eräs käynnissäpidon malli, jota prosessiteollisuuden laitos voi soveltuvin osin käyttää hyödykseen. Lisäksi tavoitteena oli tutkia muutosjohtamisen keinoja ja siitä, miten niitä sovelletaan käytön- ja kunnossapidon yhdistämisessä käynnissäpito-organisaatioksi.

Tutkimuksen tuloksena syntyi käynnissäpidon malli, joka koostui kahdeksasta eri osasta: 1) organisoitumisesta ja strategiasta, 2) käynnissäpidon toiminnoista, 3) rekrytoinnista, 4) osaamisesta ja koulutuksesta, 5) yhteistyöstä, 6) tiedonkulusta, 7) palvelutoimittajista sekä 8) jatkuvasta parantamisesta. Mallin jalkautukseen muutosjohtamisen keinoin käytetään seuraavia askeleita: suunnittelu, työryhmät, viestintä ja johdon jalkautuminen sekä muutoksen ensimmäiset toimenpiteet ja ankkurointi käytäntöön. Mallia voidaan hyödyntää soveltuvin osin teollisuus- yrityksen käynnissäpitotoiminnassa.