kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut / Tekniikka ja teollisuus

 

Pelifysiikka ja matematiikka CDIO-pohjaisessa oppimisessa

  Kari Peisa
  Tekniikka ja teollisuus 24/2015 • 41 s. • Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-108-5 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu pdf-tiedostona
   
  Selvityksessä käsitellään pelifysiikkaa mahdollisuutena integroida matematiikan ja fysiikan opintoja ammattiaineiden CDIO-pohjaisiin oppimisprojekteihin, joiden ensimmäisiä kokemuksia Lapin ammattikorkeakoulussa on esitelty artikkelissa Katsaus tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen CDIO-projekteihin keväällä 2015 (Mielikäinen, Tepsa, 2015). Selvityksessä tuodaan esille pelifysiikan kursseilla käytettyjä aihealueita, jotka soveltuvat hyvin CDIO-pohjaisen oppimisnäkökulman toteuttamiseen. Aihealueet liittyvät niin kinematiikan ja dynamiikan perusteisiin kuin myös vaativampaan luonnon ilmiöiden mallintamiseen.

Selvityksessä esitellään myös pelimoottoreiden käyttämän törmäyksien hallinnan fysiikan teoreettista taustaa, joka soveltuu edistyneemmän opiskelijan oppimiskohteeksi. Tätä oppia voi hyödyntää esimerkiksi sellaisten pelituotteiden valmistamisessa, joissa peliobjektien tarkka luonnonmukainen käyttäytyminen edellyttää fysiikan mallien ohjelmoimista.
Selvityksen jälkimmäisessä osassa käsitellään myös pelifysiikan ohjelmointiympäristöjä. Pohdintojen taustalla on integroituun fysiikan, matematiikan ja ohjelmoinnin oppimiseen liittyvä ongelma: pitääkö valita mahdollisimman valmis fysiikkamoottorilla varustettu pelinkehitysalusta vai mahdollisimman kevyt vaihtoehto, missä joutuu itse rakentamaan fysiikkamoottoria.