kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut / Tekniikka ja teollisuus

 

Uusiutuva teräsrakentaminen 2014 – Lapin alueen teräsrakentaminen – haasteet, osaamispääoma ja kehittämistarpeet

  Kai Hurula & Timo Kauppi
  Tekniikka ja teollisuus 15/2015 • 77 s. • Nidottu, Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-095-8 (pdf) • ISBN 978-952-316-099-6 (nid.)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu pdf-tiedostona
   
  Teräsrakenteiden CE – merkintä tuli pakolliseksi Suomessa 1.7.2014, jonka jälkeen niiden valmistus on edellyttänyt kansallisen standardin SFS-EN 1090-2 mukaan auditoitua toimintaa. Käytännössä mm. hitsaukseen liittyvät laatuvaatimukset ovat huomattavasti aiempaa tiukempia. Lapin ammattikorkeakoulun TKI–toimintaan kuuluva Arctic Steel and Mining TKI - ryhmä aloitti muuttuvaan teräsrakentamisen liittyvän ennakoinnin ja tilanteen kehittymisen seurannan jo vuonna 2011 ja sen yhteydessä saman vuoden marraskuussa järjestettiin ensimmäinen julkinen seminaari aiheeseen liittyen.

Tässä työssä raportoidaan EAKR – rahoitteisen ”Uusiutuva teräsrakentaminen 2014” projektin tuloksista. Hankkeessa tehtiin teräsrakenteiden CE – merkinnän ja siihen liittyvän kansallisen standardisarjan SFS-EN 1090 sisältöjen evaluointia. Tähän liittyen projektin tavoitteita olivat:

- Selvittää miten CE–merkintä ja SFS EN 1090 -sarjan standardit vaikuttavat käytännössä teräsrakenteiden suunnitteluun ja valmistukseen.
- Selvittää ja mitata alueen metallialan yritysten valmiudet vastata näihin vaatimuksiin.
- Tunnistaa olemassa oleva osaamispääoma ja sen puutteet.
- Selvittää koulutustarve ja määritellä alustavasti vaadittavien koulutusten sisältöä.
- Selvittää yrityksiltä vaadittavat kehitystoimenpiteet ja tehdä yrityskohtaisia kehitys-suunnitelmia.
- Tunnistaa vaadittavan osaamisen vaikutukset insinöörikoulutuksen sisältöihin ja kirjata ne OPS–työtä varten.

Projektin tuloksena syntyi teräsrakentamiseen liittyvän suunnittelu- ja tuotantotoiminnan tilannekatsaus sekä lista alalle valmistavan insinöörikoulutuksen kehitystarpeista. Nämä muodostivat pohjan 1.1.2013 käynnistyneelle ”Pitkospuut teräsrakentamisen jatkuvaan oppimiseen” - projektille (LAPELY/560/05.02.07/2013), jossa tässä projektissa määritellyt koulutustarpeet ja – sisällöt on viety käytäntöön.

Tässä raportissa käydään läpi niitä kansallisesta standardisarjasta SFS-EN 1090 tulevia vaatimuksia, jotka koskettavat teräsrakenteiden hankintaa, suunnittelua, valmistusta, käyttöä ja kunnossapitoa. Kirjallisuustutkimuksen lisäksi tutkimusaineistoa on hankittu osallistumalla teräsrakentamista käsitteleviin seminaareihin, keskustelemalla teräsrakenteita suunnittelevien suunnittelutoimistojen, niitä valmistavien konepajojen ja muiden teräsrakenteiden kanssa tekemisissä olevien tahojen kanssa.

Raportin tarkoituksena on koota yksin kansiin sellainen aineisto, jonka pohjalta oppilaitokset, suunnittelutoimistot, teräsrakenteita valmistavat konepajat ja muut teräsrakenteiden kanssa tekemisissä olevat tahot voivat kehittää omaa toimintaansa ja valmentaa henkilöstöään kehittymään SFS-EN 1090 asettamien vaatimusten tasolle.