kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut / Tekniikka ja teollisuus
Lapin insinöörikoulutuksen yhteisen toimintamallin käyttöönotto loppuraportin kansikuva
 

Lapin insinöörikoulutuksen yhteisen toimintamallin käyttöönotto - Loppuraportti

  Matti Vatanen
  Tekniikka ja teollisuus 14/2015 • 21s. • Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-094-1 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu pdf-tiedostona
   
  Rovaniemen ammattikorkeakoulussa otettiin syksyllä 2013 käyttöön uusi KOTA-oppimisnäkemys, joka yhdistää ongelmaperusteisen oppimisen (PBL) ja kompetenssiajattelun sekä tiivistää entisestään yhteistyötä työelämän kanssa. KOTA-hanke, jonka tavoitteena oli rakentaa uusi ramkilainen lähestymistapa oppimiseen, käynnistettiin vuonna 2011.

Tämän hankkeen tavoitteena oli tukea KOTA-prosessia, kehittää RAMKin insinöörikoulutuksen työelämälähtöisyyttä CDIO-periaatteita hyödyntäen ja valmistella CDIO-mallisen insinöörikoulutuksen toteuttamista Rovaniemen ammattikorkeakoulussa. Pitkän ajan tavoitteena oli tarjota työelämäntarpeita ja toimintamalleja vastaavaa koulutusta, joka tarjoaa opiskelijoille entistä paremmat valmiudet siirtyä työelämään opiskelujen jälkeen.
CDIO-malliin perehtyminen ja mallin mukaisen insinöörikoulutuksen toteuttamisen valmistelu nähtiin tukevan näin myös syntymässä ollutta Lapin ammattikorkeakoulua varmistaen, että uuden ammattikorkeakoulun tekniikan alan koulutusohjelmien oppimisnäkemys ja opetussuunnitelmien rungot ovat yhteneväiset.

Lapin AMKin käynnistäessä toimintansa vuoden 2014 alussa, siirtyi myös Lapin insinöörinkoulutuksen yhteisen toimintamallin käyttöönotto – hanke RAMK:lta Lapin AMKin toteutettavaksi.