kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut / Tekniikka ja teollisuus

 

Arctic Smart Village - Arktinen älykylä

  Matti Vatanen, Mikko Vatanen, Tuomas Alakunnas & Heikki Konttaniemi
  Tekniikka ja teollisuus 2/2015 • 26s. • Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-087-3 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu pdf-tiedostona
   
  Arktisuus on ollut viime vuosien trendisana Euroopassa ja etenkin Suomessa. Arktisen alueen jalustalle nousemiseen on vaikuttanut mm. öljy- ja kaasuteollisuuden voimistuminen pohjoisilla alueilla. Suomen arktinen strategia määrittelee ”Meidät” aktiiviseksi arktiseksi toimijaksi, joka osaa kestävällä tavalla sovittaa yhteen arktisen ympäristön reunaehdot ja liiketoimintamahdollisuudet kansainvälistä yhteistyötä hyödyntäen. On tullut aika todentaa, mitä tämä suomalainen arktinen osaaminen käytännössä on ja miten sitä tulisi paremmin hyödyntää. Lapin AMKin ja VTT:n yhteishankkeessa ”Arktinen erityisosaaminen – Liiketoimintamahdollisuudet ja kilpailuetu suomalaisille yrityksille” (2012–2014) selvitettiin näitä suomalaisen arktisen osaamisen elementtejä ja luotiin kuvaa ”arktisesta huomisesta” yritysten kannalta.

Maailma muuttuu nopeasti teknologisen kehityksen ja digitalisoitumisen ottaessa harppauksia. Nämä vaikutukset ulottuvat yhtä lailla myös arktiselle alueelle. Ollaankin on menossa vauhdilla kohti älykästä aikakautta eli Smart-aikaa. Älykäs teknologia uudistaa liiketoimintaa, toimintatapoja, elinympäristöä, asumista ja elämistä tarjoten aivan uudenlaisia ratkaisuja elämän eri sektoreilla. Kehittyneet tiedonkeruutekniikat, kommunikaatiomenetelmät ja ohjelmistoteknologiat mahdollistavat älykkäiden ratkaisujen kehittämisen edistämään liiketoimintaa alasta riippumatta. Erityisesti Suomen vahva osaaminen rakentamisessa ja energia-alalla luo viitekehyksen integroida ICT:tä kyseisille aloille luomaan uutta älykästä elinympäristöä, joka huomioi uudella tavalla infrastruktuuria, luontoa, ihmisiä, tehokkuutta ja kestävää kehitystä.
Lapin AMKin Arctic Powerin tässä projektissa tekemä strategiatyö, kuvaa keskeisten teemojen mahdollisuuksia suomalaisten yritysten kilpailukyvyn parantamiseen tulevaisuuden älykkäitä ratkaisuja käyttäen. Visiona

Arctic Smart Village 2030 toteuttaa älykkään arktisen toimintaympäristön, jossa suomalaiset yritykset eri aloilta tuottavat älykkään kokonaisuuden, joka toimii tehokkaasti, luontoa ja energiaa säästäen, kestävällä tavalla.