kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut / Tekniikka ja teollisuus
Teknisen tuotekehitysprosessin laadun varmistaminen ja kehittäminen opinnäytetyön kansikuva
 

Teknisen tuotekehitysprosessin laadun varmistaminen ja kehittäminen - Ylempi AMK-opinnäytetyö

  Tuomo Vaarala, esipuhe Veikko Kärnä
  Tekniikka ja teollisuus 4/2014 • 91s. • Nidottu, Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-007-1 (nid.) • ISBN 978-952-316-008-8 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  Publications pdf-file
   
  Lapin ammattikorkeakoulun Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelmaan (ylempi AMK) kuuluva opinnäytetyö on käytännönläheinen työelämän kehittämistehtävä. Työssä tutkitaan teknisen tuotekehitysprosessin laadunvarmistamista ja -kehittämistä. Opinnäytetyön hyödynnettävyyden tavoitteellisena lähtökohtana on tuotteiden kilpailukyvyn kehittäminen.

Laadullisessa tapaustutkimuksessa on näyttävästi huomioitu lukuisten eri osatekijöiden yhteisvaikutusta teknisen tuotekehitysprosessin laadunvarmistamisen ja kehittämisen suhteen. Tutkimuksen tulosten mukaan tuotekehitysprosessin laadunvarmistamisen tulisi olla kokonaisvaltaista huomioiden laajasti prosessin eri osa-alueet. Kokonaisvaltainen laadunhallinta kattaa inhimilliset ja tekniset tekijät sekä niiden yhteisvaikutuksen projektin esiselvityksestä tuotteen valmistamiseen. Tutkimuksen tuloksista on johdettu tekijät yhdistävä ja kattava yleiskäsite; asiakaslähtöinen kokonaislaadunhallinta.

Tutkimusjulkaisun tietoa voidaan hyödyntää erityisesti teknisten alojen yritysten tuotekehitystoiminnan laadunvarmistamiseen ja -kehittämiseen. Tutkimuksen tietoja on mahdollista hyödyntää myös laajemmin liiketoiminnan organisaatioiden ja -prosessien kehittämiseen sekä tekniikan alan opiskelumateriaalina.

PAINETTU JULKAISU ILMESTYY 18.6.2014.