kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut / Tekniikka ja teollisuus
Kaivosteollisuuden teräkset raportin kansikuva
 

Kaivosteollisuuden teräkset: Tekninen raportti

  Rissanen, Tiina
  Tekniikka ja teollisuus 1/2014 • 52s. • Nidottu, Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-000-2 (nid.) • ISBN 978-952-316-001-9 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu pdf-tiedostona
   
  Materiaalit joutuvat kaivoksissa vaativiin olosuhteisiin. Raskas kuormitus ja vallitsevat ympäristöolosuhteet altistavat ne syöpymiselle ja mekaaniselle kulumiselle. Valitsemalla eri käyttökohteisiin sopivimmat materiaalit, voidaan vaikuttaa kohteiden käyttöikään ja aikaansaada kustannussäästöjä.

Selvityksessä esitellään eräitä kaivosolosuhteisiin soveltuvia hiiliteräksiä ja ruostumattomia teräksiä. Hiiliterästen osalta on otettu mukaan kulutusta kestävät teräkset ja austeniittiset mangaaniteräkset sekä ultralujia rakenneteräksiä ja suojausteräksiä. Ruostumattomista teräksistä esitellään haponkestäviä austeniittisia teräksiä, duplexteräksiä, kuumalujia austeniittisia ja ferriittisiä teräksiä sekä ferriittinen rakenneteräs.

Kuiviin olosuhteisiin, joissa teräkseen kohdistuu mekaanista kulumista, käytetään tyypillisesti materiaalina soveltuvaa hiiliterästä ja kohteissa, joissa kulumiseen liittyy tribokemiallinen kuluminen ja korroosio, materiaaliksi valitaan ruostumaton teräs. Selvityksen lopussa on esitelty MineSteel-projektin case-tapauksia, joissa on yhteistyössä eri yritysten kanssa testattu kulutusta kestävien ja ruostumattomien terästen käytettävyyttä erilaisissa kohteissa. Eräässä case-tapauksessa havaittiin, että ruostumatonkin teräs voi suoriutua mekaanisen kulutuksen alaisessa kohteessa varsin hyvin.

Tämä selvitys on tehty osana Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun MineSteel-projektia, jonka kestoaika on 1.1.2012–31.6.2014. Projektia ovat olleet rahoittamassa Euroopan aluekehitysrahasto EAKR sekä Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus TEKES.