kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut / Opetus ja oppiminen

 

Lapin korkeakouluista valmistuneiden näkemyksiä vahvuusperustaisesta tulevaisuusohjauksesta

  Sanna Hyvärinen, Helena Kangastie, Sofia Kari, Jonna Löf, Moona Naakka & Satu Uusiautti
  Opetus ja oppiminen 21/2020 • 28s. • Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-373-7 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu pdf-tiedostona
   
  Työelämässä menestymisen avaimia ovat yksilön halu ottaa vastaan haasteita, oppia uutta ja kehittää itseään sekä kykyä arvioida omien ominaisuuksien soveltuvuutta eri tilanteisiin. Muuttuva työelämä, polveilevat työurat ja siirtymät koulutus- ja työuralla edellyttävät omien vahvuuksien tunnistamista ja näkyväksi tekemistä. Kun vahvuudet ovat tiedossa ja käytössä, pystymme suoriutumaan työssämme paremmin ja oppimaan jatkuvasti.

Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston Vahvuusperustaisen tulevaisuusohjauksen kehittäminen (VAHTO) -hankkeessa kehitetään Lapin korkeakouluopiskelijoiden vahvuusperustaisen tulevaisuusohjauksen käytänteitä. Tässä julkaisussa kootaan yhteen hankkeessa toteutetun Opintojen aikainen vahvuusperustainen tulevaisuusohjaus Lapin korkeakouluissa -kyselyn tuloksia. Julkaisussa esitellään kyselyn analyysiä, määrällisiä ja laadullisia tuloksia.

Yksi keskeinen ohjauksen osa-alue koulutusorganisaatioissa on auttaa opiskelijoita tunnistamaan, sanallistamaan, soveltamaan ja kehittämään omia vahvuuksiaan. Onnistuneen opiskelijalähtöisen urasuunnittelun yksi kulmakivistä on aktiivinen, opintojen aikana opintopolun eri vaiheissa tapahtuva vahvuusperustainen ohjaus. Julkaisu tarjoaa tietoa ja tutkimustuloksia vahvuusperustaisen ohjauksen kehittämisen matkalle. Julkaisu on tarkoitettu kaikille ohjauksen kehittämisestä kiinnostuneille.