kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut / Opetus ja oppiminen

 

ICT-alan etäharjoittelun nykytila ja tarpeet – PracDis - Harjoittele etänä

  Maisa Mielikäinen, Juhani Angelva, Yrjö Koskenniemi, Tauno Tepsa & Johanna Vuokila
  Tekniikka ja teollisuus 26/2020 • 44 s. • Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-381-2 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu pdf-tiedostona
   
  Etäharjoittelusta on tullut etätyön ohella arkipäivää. ICT-alalla toimintatapa on luonteva työympäristön ja työkalujen digitaalisuuden vuoksi. Etäharjoittelun mielekäs ja laadukas toteutus edellyttää kuitenkin osapuolten odotusten, toiveiden ja vaatimusten huomioimista.

Tässä julkaisussa kuvataan etänä tapahtuvien ICT-harjoitteluiden yleistä tilaa ja odotuksia. Kirjallisuuskatsauksessa luodaan yleiskuvaa ICT-alan etäharjoitteluiden nykytilasta niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Julkaisussa tarkastellaan mm. Lapin ammattikorkeakoulun ICT-alan opiskelijoille sekä kansallisten ICT-alan toimijoille suunnattujen kyselyiden tuloksia etätyön nykytilasta sekä suhtautumista ja odotuksia etäharjoittelulle.

Selvitysraportti on laadittu PracDis-hankkeessa. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittaman hankkeen tavoitteena on parantaa Lapin AMKin ja yritysten välistä yritysyhteistyötä, mahdollistaa etänä tehdyt harjoittelut ICT-alan yrityksiin, lisätä maakunnan veto- ja pitovoimaa sekä uudistaa koulutuksen sisältöjä ja laatua.