kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut / Opetus ja oppiminen

 

DigiGO! – Lapin koulujen maakunnallista verkostoa rakentamassa

  Sofia Kari, Saana Korva & Minna Körkkö (toim.)
  Opetus ja oppiminen 5/2019 • 70 s. • Nidottu, Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-276-1 (nid.) • 978-952-316-277-8 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu pdf-tiedostona
   
  Tämä julkaisu on läpileikkaus DigiGO! – Digitalisaatio koulutuksessa, oppimisessa & osaamisessa –hankkeen (2017–2019) toimintaan. DigiGO! on Lapin ammattikorkeakoulun, Lapin yliopiston ja Lapin yliopiston harjoittelukoulun yhteishanke, jonka tavoitteena on ollut vastata koulukulttuurin muutoksiin ja niihin liittyviin digitalisaation haasteisiin Lapin alueella ja Lapin alueen erityiskysymykset huomioiden.
Kirjoittajien johdattelemana lukija saa kuvan DigiGO! -hankkeen etenemisestä aina kuntien ja koulujen digitalisaation ja verkostoitumisen nykytilan kartoittamisesta niihin tapoihin, joilla opettajien digitaitoja ja koulujen verkostoyhteistyötä on hankkeen aikana tuettu ja kehitetty. Lisäksi lukija pääsee tutustumaan kahteen lukiopilottiin, joissa lukion opetussuunnitelman sisältöihin on lähdetty etsimään uusia lähestymistapoja ja työkaluja hankkeen asiantuntijoiden avulla.

Teos on suunnattu erityisesti opettajille ja kuntien koulutustoiminnasta vastaaville henkilöille sekä jokaiselle digitalisaatiosta koulutuksessa, oppimisessa ja osaamisessa kiinnostuneelle. Julkaisu on tarkoitettu paitsi ikkunaksi hankkeen toimintaan, myös herättämään ajatuksia ja ideoita siitä, miten perusopetuksessa ja toisella asteella voidaan tehdä yhteistyötä kor-keakoulujen kanssa. Uudenlainen, DigiGo! –hankkeessa kehitetty yhteistyö tukee koulujen digitalisaatiota, tarjoaa innovatiivisia täydennyskoulutusmahdollisuuksia ja tukee opetussuunnitelman mukaista opetusta ja oppimista.

DigiGO! -hankkeen rahoituksen ovat myöntäneet Euroopan sosiaalirahasto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.