kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut / Opetus ja oppiminen

 

Osaamisella on väliä - Kuvaus matkalta henkilöstön osaamisen johtamiseen

  Tiina Huhtalo, Helena Kangastie & Ari Konu
  Opetus ja oppiminen 12/2018 • 51 s. • Nidottu, Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-242-6 (nid.) • 978-952-316-241-9 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu pdf-tiedostona
   
  Tämä julkaisu on syntynyt Lapin ammattikorkeakoulun osaamisen johtamisen kehittämisprojektin (2014-2018) tuloksena. Kehittämistavoitteena oli mallintaa suunnitelmallinen ja systemaattinen osaamisen strategisen johtamisen prosessi. Mallintamisessa hyödynnettiin Paason (2010) esittämää toimintamallia. Prosessissa tuodaan esille osaamisen johtaminen ja osaamisen kehittäminen koulutusorganisaation strategisten tavoitteiden näkökulmasta ja asiantuntijuuden kehittyminen yksilön näkökulmasta. Prosessin tavoitteena on edistää organisaation osaamista edistävää strategista johtajuutta, jossa koulutusorganisaation johto yhdessä henkilöstön kanssa selkiyttää osaamisen kehittymisen suuntaa, luo oppimista edistävää ilmapiiriä yhteisössään sekä tukee ryhmä- ja yksilötason oppimisprosesseja.

Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Lapin ammattikorkeakoulun henkilöstölle ja johdolle tuomaan näkyväksi tehtyä osaamisen kehittämisen työtä ja tuloksia. Julkaisua voivat hyödyntää myös kaikki ne tahot, jotka ovat kiinnostuneita osaamisen johtamisesta ja sen kehittämisestä.