kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut / Opetus ja oppiminen

 

Virtuaalisuudesta ammattiosaamista - Metsätalouden uudenlaista oppimista Virtuaalimetsässä

  Kalle Santala & Anne-Mari Väisänen (toim.)
  Opetus ja oppiminen 8/2017 • 40 s. • Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-179-5 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu pdf-tiedostona
   
  Virtuaalimetsä-hankkeen tuottama artikkelikokoelma on tiivistelmä Virtuaalimetsä-oppimisympäristön kehittämistyöstä Lapin ammattikorkeakoulussa. Virtuaalimetsä suunniteltiin ja toteutettiin Lapin amkin metsätalouden substanssiosaajien sekä ohjelmistotekniikan laboratorion henkilöstön yhteistyönä. Se tuottaa lisäarvoa ja uusia mahdollisuuksia metsätalouden koulutukselle sekä sen opetus- ja oppimisprosesseihin vastaamaan modernin oppimisen ja opetuksen tarpeisiin.

Metsätalouden maisemallisten sekä metsänkäsittelyn ja luonnonhoidon ratkaisujen suunnittelu on lakimuutosten myötä tullut yhä vaativammaksi edellyttäen laajaa metsäelinympäristön käytön osaamista. Nykyteknologia tarjoaa uusia digitaalisia mahdollisuuksia metsänkäytön toimenpiteiden suunnitteluun perinteisten menetelmien rinnalle, jolloin on mahdollista saada entistä laajempi näkemys kohteen ominaisuuksista. Virtuaalimetsässä metsätalousinsinööriopiskelija voi luontevasti ja riskittömästi kokeilla aitoja vaihtoehtoisia metsänkäsittelyn menetelmiä erilaisten metsänhoitotavoitteiden mukaan.

Teoksen asiantuntijatekstit esittelevät virtuaalisen metsäympäristön toteuttamista eri näkökulmista. Kirjoittajina ovat toimineet ohjelmistotekniikan laboratorion sekä luonnonvara-alan asiantuntijat Lapin ammattikorkeakoulusta. Artikkelijulkaisu toimii monialaisen, teknologiaa ja substanssiosaamista yhdistävän kehittämistyön kokoajana ja on lähtökohtana virtuaaliympäristöjen hyödyntämisen laajentamiselle.