kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut / Opetus ja oppiminen

 

KauKussa Kuhisee 2016 – Katsaus Lapin ammattikorkeakoulun kaupan ja kulttuurin osaamisalan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan vuonna 2016

  Minttu Merivirta (toim.)
  Opetus ja oppiminen 6/2017 • 71 s. • Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-174-0 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu pdf-tiedostona
   
  Hyvinkin käytännönläheisessä ammattikorkea-kouluopetuksessa voisi kuvitella, että TKI ja opetus kulkevat helposti käsi kädessä. Todellisuudessa kuiten-kin nämä monesti näyttäytyvät sekä opiskelijoille että henkilökunnalle kahtena erillisenä saarekkeena.

Lapin AMKin kaupan ja kulttuurin osaamisalalla on vuonna 2016 panostettu opetuksen ja TKI:n integroi-miseen eli TKIO-toimintaan. KauKussa kuhisee 2016 sisältääkin kokemuksia siitä, miten hankkeet ovat näkyneet opetuksessa ja miten työelämäyhteistyö on tukenut opiskelijoiden oppimista. Halusimme ensisijai-sesti jakaa opettajien hyviä kokemuksia siitä, miten TKI- ja työelämäyhteistyö on tuonut lisäarvoa ope-tukseen.

Kehittämistyötä parhaan mahdollisen yhteistyön saavuttamiseksi tarvitaan yhä, mutta olemme hyvällä polulla. Julkaisumme osoittaa, etteivät TKI ja opetus ole kaupan ja kulttuurin osaamisalalla toisistaan täysin erillisiä osa-alueita vaan saarekkeet lähentyvät pikkuhiljaa toisiaan.