kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut / Opetus ja oppiminen

 

Yhteisopettajuus Lapin ammattikorkeakoulussa - näkökulmia ja käytänteitä oppimisen organisointiin

  Helena Kangastie (toim.)
  Opetus ja oppiminen 8/2016 • 53 s. • Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-127-6 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu pdf-tiedostona
   
  Mitä on opettajuus ammattikorkeakoulussa ja mistä puhumme, kun puhumme
yhteisopettajuudesta. Millä tavalla opettajat ja kehittäjät itse kuvaavat yhteisopettajuutta. Millaista osaamista yhteisopettajuus edellyttää ja, miten muutoksessa kyetään tukemaan osaamista.

Tässä artikkelikokoelmassa äänensä saavat kuuluville ne, jotka ovat arkisessa työssään kokeilleet ja kehittäneet yhteisopettajuutta. Yhteisopettajuuden käytänteiden toteutuminen on hyvin eri vaiheissa, mutta kaikille niille on yhteistä kokeilu, innostus ja kehittämismyönteisyys. Artikkelikokoelmassa piirtyy esille yhteisopettajauuden moninaisuus ja haasteellisuus.