kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut / Opetus ja oppiminen

 

Laadukasta oppimista ja osaamista Lapin ammattikorkeakoulussa

  Helena Kangastie (toim.)
  Opetus ja oppiminen 2/2016 • 133 s. • Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-106-1 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu pdf-tiedostona
   
  Tämän julkaisun sisältö on tuotettu Lapin ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien uudistamisen ja pedagogisen kehittämishankkeen aikana. Lapin AMKin strategia ja koulutuksen kehittämisohjelma luovat perustan pedagogiselle kehittämiselle ja opetussuunnitelmien uudistamiselle vuosina 2014-2017. Kehittämisohjelman sisältöinä olevat tavoitteet ja toimenpiteet huomioidaan opetussuunnitelmien kehittämisprosessin (OPS2017) prosessin eri vaiheissa ja strategian painoalat sisällytetään opetussuunnitelmiin jo vuonna 2015.

Tässä julkaisussa tuomme esille ensimmäisen kahden vuoden aikana (2014-2015) aikaansaatuja kokemuksia ja tuloksia. Julkaisun pääteemat ja niiden artikkelit valottavat monipuolisesti tähänastista kehittämistyötä osaamis- ja ongelmaperustaisen oppimisen, työelämäyhteistyön, oppimisen ja opetuksen laadun, osaamisen johtamisen ja kehittämisen sekä tulevaisuuden haasteiden lähtökohdista. Kehittämistyön kokemusten ja tulosten sanoittamiseen ovat osallistuneet opettajat, opiskelijat, työelämän edustajat, kehittäjät ja johtajat. He ovat tuoneet kehittämistyöhön kukin omat ajatuksensa ja näkökulmansa.

Kirja on tarkoitettu opiskelijoille, työelämälle, opettajille, tutkijoille, kehittäjille ja johdolle. Toivon, että kirja löytää myös kaikki ne tahot, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään ammattikorkeakoulun ja työelämän välistä integraatiota. Osaamista korostavana aikana myös meidän ammattikorkeakouluna on vahvistettava asemaamme alueen tulevaisuuden tekijänä.