kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut / Opetus ja oppiminen

 

Kosmosblues

  Heidi Pyyny (toim.)
  Opetus ja oppiminen 23/2015 • 91 s. • Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-107-8 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu pdf-tiedostona
   
  Lapin AMKin osaamis- ja ongelmaperustaisen oppimisnäkemyksen mukaan oppiminen ja ohjaus on opiskelijakeskeistä, aktivoivaa toimintaa, jota toteutetaan yhteis- ja tiimiopettajuudella. Oppiminen on yhteisöllistä opiskelijoiden, opettajien ja työelämän sosiaalista vuorovaikutusta.

Suomen sosiaali- ja terveydenhuolto elää parhaillaan valtavaa muutosta, joka heijastuu myös sosiaalialan työntekijöiltä vaadittavaan osaamiseen. Yleiset työelämätaidot ja moniammatillinen yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön vahvistamiseksi tulevat olemaan entistä keskeisempi elementti sosiaalialan osaamista vahvan spesifin ammattiosaamisen lisäksi.

Lapin AMKin hyvinvointipalvelujen osaamisalalla kehitetään opetussuunnitelmia, oppimisympäristöjä sekä opetusmenetelmiä vastaamaan työelämän ja Lapin AMKin strategian asettamiin haasteisiin. Sosiaalialan koulutuksessa on korostunut läheinen yhteys työelämään ja avoimien oppimisympäristöjen hyödyntäminen, jolloin oppimisprosessi toteutetaan yhä laajemmin simuloiduissa tai aidoissa työelämäympäristöissä.

Tässä julkaisussa kuvataan Lapin AMKin sosiaalialan koulutuksessa kokeiltuja pedagogisia ratkaisuja. Artikkeleissa on kuvattu opintojaksojen yhteistoteutukset, niistä saadut kokemukset sekä arvioinnit yhteisopettajuuden vaatimista tekijöistä ja siihen liittyvistä haasteista.