kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut / Opetus ja oppiminen

 

YHOT – Käsikirja yrittäjänä hankitun liiketoimintaosaamisen tunnistamiseen ammattikorkeakouluissa

  Lahja Karjalainen & Päivi Mastosaari
  Opetus ja oppiminen 3/2015 • 19 s. • Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-092-7 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu pdf-tiedostona
   
  Yrittäjänä hankitun liiketoimintaosaamisen tunnistaminen on osa ammattikorkeakoulun hyväksilukemisen menettelyä. Opiskelija saa tutkintoa suorittaessaan ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväkseen muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiaan opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla. Opiskelija saa ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväkseen sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja myös muulla tavoin osoitetulla osaamisella. (Ammatti-korkeakoululaki 932/2014, 37 §.) Tästä menettelystä käytetään nimitystä hyväksilukeminen.

Hankitun osaamisen tunnistamisella tarkoitetaan toimenpiteitä, jotka mahdollistavat oppijan erilaisissa tilanteissa hankkiman osaamisen hyväksilukemisen osaksi opintoja ja tutkintoa. Lähtökohtana on elinikäisen oppimisen periaate, jonka mukaan opiskelijan osaaminen syntyy sekä muodollisessa koulutusjärjestelmässä hankitusta osaamisesta että sen ulkopuolella hankitusta epävirallisesta oppimisesta ja arkioppimisesta. Muualla kuin koulujärjestelmässä hankittu osaaminen voi syntyä esimerkiksi yrittäjänä, järjestöissä, lautakunnissa ja tutoreina toimimisessa tai harrastuksissa.
Hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (HOT) on käytäntöjen kokonaisuus, jonka avulla opiskelijan opintojen osaamistavoitteita vastaavaa osaamista voidaan hyväksyä osaksi tutkintoa. Tämä mahdollistaa opintojen nopeamman etenemisen ja poistaa päällekkäisen osaamisen hankkimisen.

Hankitun osaamisen tunnistaminen ei kuitenkaan johda suoraan virallisen todistuksen tai tutkintotodistuksen antamiseen, mutta selvitystyö on virallisen tunnustamisen perustana. Tunnistamisen avulla yksilön osaaminen saadaan näkyväksi tunnustamista varten. Osaamisen tunnustaminen edellyttää osaamisen näyttöä.