kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut / Opetus ja oppiminen
KIRLAPPI – Verkkokoulutuksella kirjastoalan osaamista Lappiin julkaisun kansikuva
 

KIRLAPPI – Verkkokoulutuksella kirjastoalan osaamista Lappiin

  Sanna Saukkoriipi, Sirpa Kokkonen & Minttu Merivirta (toim.)
  Opetus ja oppiminen 11/2015 • 113 s. • Sähköinen 
  ISBN ISBN 978-952-316-088-0 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu pdf-tiedostona
   
  Kun opettaja ja opiskelija siirretään perinteisestä luokkahuoneesta verkkoon, niin samalla siirtyvät myös kaikki oppimiseen liittyvät asiat, kuten opetusmateriaalit, opiskelijan ohjaus, opetusmenetelmät ja sosiaalinen ympäristö. Verkko-opetus voi olla parhaimmillaan paikasta riippumatonta ja avointa vuorovaikutteista keskustelua opettajan johdolla.
Etä- ja monimuoto-opiskelu tarjoaa mahdollisuuksia opiskella myös kokonaisia ammattikorkeakoulututkintoja sekä kehittyä ammatillisesti, vaikka opiskelija kävisi töissä eikä asuisi lähellä opiskelupaikkakuntaa. Kirjastoalan osaamista Lappiin (KIRLAPPI) on vuosina 2010–2015 toteutettu hanke, jossa kehitettiin ja toteutettiin kirjasto- ja tietopalvelun tradenomin (AMK) tutkintokoulutus etä- ja monimuoto-opetuksena.
Tässä julkaisussa on esitelty laaja-alaisesti KIRLAPPI-hankkeessa verkkokoulutuksena toteutetun kirjasto- ja tietopalvelualan tradenomitutkinnon suunnittelua, käytännön toteutusta ja tuloksia. Kirjastoalan koulutuksen etäopiskelumalli on hyödynnettävissä alan ammattikorkeakouluopetuksessa koko Suomessa, mutta samalla keräämämme tieto, kokemus ja palaute on sovellettavissa minkä tahansa alan etä- ja monimuotokoulutusta suunniteltaessa.