kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut / Opetus ja oppiminen
Lappilaista ohjausosaamista nyt ja tulevaisuudessa julkaisun kansikuva
 

Lappilaista ohjausosaamista nyt ja tulevaisuudessa

  Helena Kangastie & Outi Kokkonen
  Opetus ja oppiminen 8/2015 • 37 s. • Sähköinen 
  ISBN ISBN 978-952-316-081-1 (pdf) • ISSN 2342-2491 (verkkojulkaisu)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu pdf-tiedostona
   
  Tämä raportti ohjausosaamisen ja konsultatiivisten menetelmien hallinnan tasosta on osa Lapin aikuiskoulutusosaamisen kehittäminen ja tutkimus -hanketta. Raportissa kuvataan selvitystyötä, jonka tavoitteena oli tuoda esille Lapin alueen aikuiskoulutuksen parissa toimivan henkilöstön näkemyksiä tämänhetkisestä ohjausosaamisen ja konsultatiivisten menetelmien hallinnan tasosta. Selvitys tehtiin verkkokyselyllä ja haastatteluilla.
Raportissa esitellään kyselytutkimuksen ja haastattelujen tulokset sekä selvitystyön tuloksena esiin tulleita kehittämiskohteita. Lopuksi esitetään myös suunnitelma osaamisen kehittämiseksi.